غیرقانونی‌ بودن دریافت وثیقه نقدی در قبال تسهیلات‌ بانکی

رئیس‌ بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور در نامه‌ای به رئیس بانک‌ مرکزی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه شد. در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده، بانک‌ مرکزی نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از […]

رئیس‌ بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور در نامه‌ای به رئیس بانک‌ مرکزی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه شد.

در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده، بانک‌ مرکزی نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده است.