تعرفه‌های جدید آب از سال آینده اجرایی می‌شود

تعرفه‌های جدید آب از سال آینده اجرایی می‌شود.محرابیان، وزیر نیرو: براساس مصوبه جدید، تعرفه آب برای مشترکانی که بیش از الگوهای تعیین شده مصرف کنند، افزایش خواهد یافت. مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند، مشمول هیچ افزایش تعرفه ای نخواهند شد. تعرفه‌ های جدید از سال آینده اجرایی خواهند شد.

تعرفه‌های جدید آب از سال آینده اجرایی می‌شود.محرابیان، وزیر نیرو: براساس مصوبه جدید، تعرفه آب برای مشترکانی که بیش از الگوهای تعیین شده مصرف کنند، افزایش خواهد یافت.

مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند، مشمول هیچ افزایش تعرفه ای نخواهند شد. تعرفه‌ های جدید از سال آینده اجرایی خواهند شد.