رونمایی از کتاب “شناسایی ماهیان دریایی دورریز در صیدگاه های خوزستان

مراسم رونمایی از کتاب دوزبانه (فارسی- انگلیسی) با عنوان “شناسایی ماهیان دریایی دورریز در صیدگاه های استان خوزستان” با حضور مدیر کل شیلات خوزستان، رییس پژوهکشده آبزی پروری جنوب کشور، معاونت های تخصصی شیلات استان، نویسندگان کتاب، در محل دفتر مدیریت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شیلات خوزستان، فتح اله ابوعلی، در آغاز این […]

مراسم رونمایی از کتاب دوزبانه (فارسی- انگلیسی) با عنوان "شناسایی ماهیان دریایی دورریز در صیدگاه های استان خوزستان" با حضور مدیر کل شیلات خوزستان، رییس پژوهکشده آبزی پروری جنوب کشور، معاونت های تخصصی شیلات استان، نویسندگان کتاب، در محل دفتر مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات خوزستان، فتح اله ابوعلی، در آغاز این مراسم ضمن قدردانی و تشکر از کارشناسان واحد صیدو بنادر ماهیگیری شیلات خوزستان، گفت: این دومین کتاب منتشر شده از سوی این معاونت است.

مدیر کل شیلات خوزستان، افزود: فرصت پرداختن به فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش اجرایی محدود است، اما با مدیریت زمان و برنامه ریزی از تلفیق علم و تجربیات ارزشمند همکاران دستاوردهای مکتوب بسیاری ثبت و بهره برداری خواهد شد.وی در ادامه حوزه آبزی پروری را نیز یکی از زیر بخش های مهم صنعت شیلات خوزستان خواند و بر تقویت آموزش و ترویج کاربردی آبزی پروری تاکید کرد.

همچنین در ادامه رییس پژوهکشده آبزی پروری جنوب کشور ضمن اعلام همکاری و پشتیبانی از انتشارات علمی- تخصصی شیلات خوزستان، یادآور شد: در زمینه ماهیان بومی نیز تجارب ارزشمندی در موسسه تحقیقات نهفته است و نیاز است این اطلاعات نیز به صورت منسجم تنظیم و گردآوری شوند.گفتنی است، در پایان این مراسم لوح یادبود از سوی مدیر کل به نویسندگان کتاب اهدا شد.