چه کسانی مخالف پیوستن فولاد اکسین به فولاد خوزستان هستند؟

در حالیکه تا سال ۱۳۹۷ حاصل عملکرد وزارت رفاه و بانک ملی در اداره اکسین ۱۶۴ میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بدهی در پرونده های حقوقی بود. تنها دو سال حضور مدیران فولاد خوزستان در راس اکسین و تعامل این دو شرکت ضمن تسویه کلیه بدهی ها سود ۲۵۰۰ میلیارد […]

در حالیکه تا سال ۱۳۹۷ حاصل عملکرد وزارت رفاه و بانک ملی در اداره اکسین ۱۶۴ میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بدهی در پرونده های حقوقی بود. تنها دو سال حضور مدیران فولاد خوزستان در راس اکسین و تعامل این دو شرکت ضمن تسویه کلیه بدهی ها سود ۲۵۰۰ میلیارد تومانی نصیب سهامداران و ذینفعان اکسین کرد.قطعا پاسخ روشن است؛ سوء مدیریت در فروش چکی و کارمزدی در کنار رانت خواری دلالان و کارچاق کن ها همه اینها باعث شدند که تا سال ۱۳۹۷ اکسین با زیان و بدهی وحشتناک به مرز سقوط و ورشکستگی برسد.

حالا که در کابینه سید ابراهیم رئیسی عزم جزم شده که با تجمیع این دو شرکت مسیر رو به رشد و توسعه و اشتغال آفرینی صنعت فولاد در خوزستان تقویت شود و شرکت ها با تکمیل زنجیره تولید خود در جهت خودکفایی و اشتغال جوانان حرکت کنند تعدادی از دلالان قدیمی که طی دو سال گذشته از این سفره حذف شده بودند با هزینه پول های هنگفت و جعل نظرات تصمیم دارند تجمیع دو شرکت را برهم بزنند. پیشنهاد می کنیم مسئولان تصمیم گیر نگاهی به پرسش های زیر به کنند و در پی یافتن پاسخ باشند؟

۱- چرا فولاد اکسین فقط در سال ۹۸ سود ۵۱۳ میلیارد تومانی کسب کرد در حالیکه در دهه قبل بالاترین سودش ۶ میلیارد تومان بوده و در اغلب سالها زیان چند ده میلیارد تومانی را تجربه کرده؟
۲- این سود از دست رفته نصیب کدام دلالان و کارچاق کن ها بوده است؟
۳- چرا سود دلالان از دریافت تولیدات کارمزدی چند برابر شرکت فولاد اکسین بوده است؟
۴- در جریان ماجرای فروش ورق های فولاد اکسین خارج از بورس کالا در تابستان ۹۷ چقدر محصول به دلالان داده شد؟
۵- پرونده تولید اسلب های ضایعاتی که منجر به خسارت شدید به خط تولید شد در چه دوره ای و توسط کدام دلال ها به شرکت تحمیل شد؟

بعضی از این پرونده ها که حاکی از سو جریانات مالی است منجر به تشکیل پرونده در سازمان بازرسی و سایر سازمان ها شدند ، قطعا اگر مسئولان پاسخ این سئوالات را نیافتند با یک تحقیق و تفحص ساده می توان از بخش های تولید ، فروش و مالی شرکت فولاد اکسین دریافت کنند.