زنگنه:در تمام میادین مشترک بزرگ نفتی از همسایگان جلوتریم

وزیر نفت با اشاره به اینکه در توسعه میادین نفتی منتظر خارجی ها نمی‌مانیم، گفت:در تمامی میادین مشترک بزرگ نفتی و گازی در ظرفیت تولید از همسایگان جلوتر هستیم. بیژن زنگنه امروز (دوشنبه) در مراسم امضای قراردادهای مرحله دوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، افزود: در صنعت جهانی نفت بر سر این اجماع است […]

وزیر نفت با اشاره به اینکه در توسعه میادین نفتی منتظر خارجی ها نمی‌مانیم، گفت:در تمامی میادین مشترک بزرگ نفتی و گازی در ظرفیت تولید از همسایگان جلوتر هستیم. بیژن زنگنه امروز (دوشنبه) در مراسم امضای قراردادهای مرحله دوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، افزود: در صنعت جهانی نفت بر سر این اجماع است که رکن اصلی در فعالیت های بالادستی نفت، افزایش ضریب بازیافت است.

وی با بیان اینکه بخش های عملیاتی به توسعه فناوری کمک می کنند، ادامه داد: یک درصد افزایش ضریب بازیافت به معنای افزایش هفت میلیارد بشکه نفت به تولید ایران است که درآمد ۳۰۰ میلیارد دلاری را به دنبال دارد.زنگنه با اشاره به اینکه رقابت در بازار تحول ایجاد کرده است، گفت: بازار رقابت به کسی رحم نمی کند. برای بقا به رقابت نیاز است و برای رقابت نیاز به افزایش تکنولوژی است تا قیمت پایین آمده و کیفیت افزایش پیدا کند.

وزیر نفت با بیان اینکه برای اینکار در اولین گام با دانشگاه ها تعامل کردیم، افزود: در هفته های آینده شاهد امضای قراردادهای جدید با دانشگاه ها برای افزایش تولید خواهیم بود.وی تاکید کرد: شرکت های اکتشاف و تولید یک رکن اصلی برای افزایش توانمندی در بخش افزایش ضریب بازیافت هستند.زنگنه با بیان اینکه برای اجرای پروژه های بالا دستی نفت چند طرح و تجربه داریم، گفت: قراردادهای بیع متقابل، سنتی است که همچنان اجازه داریم از آن استفاده کنیم.وی افزود: روش بعدی قراردادهای جدید نفتی است که در شکل مانند بیع متقابل است و عملکرد پیمانکار به میدان واگذار می شود و در بازپرداخت پیمانکار، موثر است.

وزیر نفت تاکید کرد: در چند ماه آینده قراردادهای جدید با شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید به امضا می رسد که در صنعت نفت تحول به شمار می رود.به گفته زنگنه، روش دیگر برای توسعه میادین نفتی، قراردادهایی است که امروز ۱۳ مورد آن امضا می شود و مسوولیت مخزن بر عهده ماست و قرارداد یکپارچه خواهد بود.وی با بیان اینکه اینکار از سال ۹۵ آغاز شد و در سال ۹۷ مصوبه شورای اقتصاد را گرفت، افزود: از تمام روش ها برای افزایش ظرفیت تولید استفاده می کنیم.زنگنه مزیت ها در این روش را زمان‌بندی قابل پیگیری و کنترل هزینه ها دانست و ادامه داد: مزیت دیگر امکان بهره گیری از بازار سرمایه برای تامین مالی است.

وزیر نفت تاکید کرد: اگر این طرح ها را نداشتیم کار نفت متوقف می شد اما با اینکار فعالیت ها ادامه پیدا می کند و اشتغالزایی انجام می شود.وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح ها یک پیام است مبنی بر اینکه در شرایط تحریم کار می کنیم، گفت: تحریم و بانیانش رفتنی هستند و ایران ماندنی است.زنگنه ادامه داد: باید برای ظرفیت سازی کار کنیم زیرا قدرت یک کشور در مخازن نیست بلکه ظرفیت تولید است.وی با اشاره به اینکه اگر در شرایط تحریم نتوانیم ظرفیت سازی کنیم با رفع تحریم نمی توانیم سهم خود را از بازار پس بگیریم، افزود: باید در کمتر از سه ماه به ظرفیت پیش از تحریم باز گردیم و با قدرت وارد بازار شویم.

زنگنه تاکید کرد: ایران باید یک تا دومیلیون بشکه ظرفیت مازاد داشته باشد تا در شرایط خاص وارد بازار شود.به گفته وزیر نفت در شرایط تحریم حتی یک دکل و یک نفر بیکار نشده است و در تلاشیم تا پیمانکاران ضعیف محلی، تقویت شوند.وی ادامه داد: «منتظر خارجی ها نمی شویم تا اگر آنها نیامدند رو به قبله شویم. بیگانه، بیگانه است و هر کسی دنبال منافع خود است. خارجی نامحرم است. ما کار خود را بدون خارجی‌ها ادامه می دهیم، البته در صورت حضور آنها کار تسریع می شود.»وزیر نفت با اشاره به اینکه از هر روشی برای توسعه کشور استفاده می کنیم، افزود: در تمامی میادین مشترک بزرگ نفتی و گازی در ظرفیت تولید از همسایگان جلوتر هستیم.وی تاکید کرد: در دسته اول قراردادهای نگهداشت تولید در فضای کسب و کار با مشکلاتی رو برو شدیم که این مشکلات را در قراردادهای جدید اصلاح کردیم.