نوای قرائت “حاج قاسم مقدمی ” در ملاثانی طنین انداز شد -گزارش تصویری

 

IMG-20140706-WA0046 IMG-20140706-WA0047 IMG-20140707-WA0005 IMG-20140707-WA0013 IMG-20140707-WA0014 IMG-20140707-WA0015 IMG-20140707-WA0016

  IMG-20140707-WA0018 IMG-20140707-WA0019