یادی از زنده یاد دکتر محمود شکیب انصاری

محمد کیانوش راد :دکتر شکیب انصاری، انسانی خوش برخورد، خندان و صمیمی با دانشجویان و همگان بود . برخورد مودبانه، محترمانه و متواضعانه داشت . او‌ چنان با دانشجویان حتی کارکنان دانشگاه برخورد می نمود که گاه حس می کردی تواضعی زیاده از حد دارد ، اما این خصلت، جزئی از شاکله وجودی و ذاتی […]

محمد کیانوش راد :دکتر شکیب انصاری، انسانی خوش برخورد، خندان و صمیمی با دانشجویان و همگان بود . برخورد مودبانه، محترمانه و متواضعانه داشت . او‌ چنان با دانشجویان حتی کارکنان دانشگاه برخورد می نمود که گاه حس می کردی تواضعی زیاده از حد دارد ، اما این خصلت، جزئی از شاکله وجودی و ذاتی او شده بود .کارهای علمی او ‌در زمینه ادبیات معاصر عربی و فقه اللغه و دیگر تالیفاتِ ایشان، منبعی غنی و یادگاری ارزشمند ، برای قرآن پژوهان و داشجویان ادبیات عربی است . کتبی که اکنون در دانشگاه های سراسر کشور مورد استفاده قرار می گیرد .ایشان از این رو، به عنوان استاد نمونه کشوری مورد تشویق و تقدیر قرار گرفت .

مرحوم دکتر شکیب انصاری ، چهل سال از عمر پربرکتش را وقف دانشجویان و فعالیت های دانشگاهی نمود و شاگردان زیادی تربیت کرد.اولین برخورد من با مرحوم دکتر شکیب انصاری به سال ۵۸ برمی گردد .استاد درس عربی ما در دانشسرای تربیت معلم پسران اهواز بود . او در کنار بزرگانی چون استاد سید موسی بلادیان ، دکتر خسروجردی ، دکتر مواساتیان، زنده یادان دکتر شهابی و دکتر چوبین ، عاشقانه عمرش را صرف فعالیت های دانشگاهی نمود .بعدها در دانشگاه شهید چمران اهواز همکار او گشتم و از او درس ها آموختم. شکیب انصاری را همان یافتم که پیش از آن دیده بودم .روح اش شاد و در رضوان الهی باد .