سرود طلع البدرعلینا

طلع البدر علینا یک نشید (سرود) قدیمی اسلامی است که گفته می‌شود انصار در هنگام ورود پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ، به یثرب (۶۲۲ میلادی) آن را می‌خوانده‌اند. اول ماه ربیع‌الاول سال اول هجری قمری مصادف است با هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه بود. محمد […]

طلع البدر علینا یک نشید (سرود) قدیمی اسلامی است که گفته می‌شود انصار در هنگام ورود پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ، به یثرب (۶۲۲ میلادی) آن را می‌خوانده‌اند. اول ماه ربیع‌الاول سال اول هجری قمری مصادف است با هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه بود. محمد (ص) چندین روز پی در پی راه می سپرد تا اینکه بالاخره در اواسط ماه ربیع‌الاول سال اول هجری بر مردم یثرب وارد شد.
چنانکه سیره نویسان و مورخان آورده اند در آستانه ورود وی آنگاه که مرکب او از ثنیه الوداع (دروازه یا ساحت بدرقه مسافر و میهمان) سرازیر شد غریو شادی مدینه را فرا گرفت و خیل عظیمی از مردمان آن دیار شادمانه و هلهله کنان در مراسم باشکوهی به استقبال او شتافتند. در این میان عده‌ای از کنیزکان و دختران یثرب دف زنان زمزمه می کردند.

✔طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
✔وجب الشکر علینا ما دعى لله داع
✔أیها المبعوث فینا جئت بالأمر المطاع
✔جئت شرفت المدینه مرحباً یا خیر داع
✔طلع النور المبین نور خیر المرسلین
✔نور أمن وسلام نور حق ویقین
✔ساقه الله تعالى رحمه للعالمین
ماه شب چهارده بر ما طلوع کرد
از دروازه وداع
بر ما شکر واجب است
تا وقتی که کسی به خدا دعوت می کند
ای مبعوث شده در میان ما
آمده ای با حکم جاری
آمدی ای شرافت شهر
خوش آمدی ای بهترین دعوت کننده