صدور مجوز برای روابط عمومی نوین ایران

اعضای هیات نظارت بر مطبوعات با درخواست مجوز پایگاه خبری روابط عمومی نوین ایران به مدیر مسئولی و صاحب‌امتیازی احمد عامری موافقت به عمل آورد.

اعضای هیات نظارت بر مطبوعات با درخواست مجوز پایگاه خبری روابط عمومی نوین ایران موافقت به عمل آورد.
 
 
 
 

 
 
بر اساس این گزارش هیات نظارت بر مطبوعات در آخرین جلسه خود در روز دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ با صدور مجوز برای پایگاه خبری تحلیلی (روابط عمومی نوین ایران) در حوزه روابط عمومی به مدیر مسئولی و صاحب‌امتیازی احمد عامری موافقت به عمل آورد.
 
احمد عامری فعال حوزه روابط عمومی و رسانه  و تاکنون فعالیت های زیادی را در حوزه رسانه روابط عمومی و ارتباطات انجام داده است
 
روابط عمومی نوین ایران به نشانی http://www.npri.ir پذیرای گزارشات و اخبار شما در حوزه روابط عمومی و ارتباطات می باشد