روزها به نام تو خبردار ایستاده‌اند!

در آستانه ۱۷ مرداد روز خبرنگار و در راستای تجلیل از فعالان حوزه رسانه دکتر لفته منصوری نویسنده و صاحب نظر در حوزه علوم اجتماعی پیام زیبا و متفاوتی را منتشر کرد. متن پیام استاد منصوری به شرح زیر است : روزها به نام تو خبردار ایستاده‌اند! فردا ۱۷ مرداد روز توست! فرداها هم متعلق […]

در آستانه ۱۷ مرداد روز خبرنگار و در راستای تجلیل از فعالان حوزه رسانه دکتر لفته منصوری نویسنده و صاحب نظر در حوزه علوم اجتماعی پیام زیبا و متفاوتی را منتشر کرد. متن پیام استاد منصوری به شرح زیر است :

روزها به نام تو خبردار ایستاده‌اند!

فردا ۱۷ مرداد روز توست! فرداها هم متعلق به توست! اما نه مثل همه‌ی روزهای دیگر تقویم؛ چون روز مهندس، پزشک، پرستار، معلم، کارگر، کارمند و ...تو را می‌ستایم اما نه برای حرفه‌ات که سخت و زیان‌آور است! و نه حتی برای ارج گذاری به مقامت که در میان مقام‌ها برای آن جایی باز نمی‌کنند! تو را می‌ستایم که آخرین پناهگاه من هستی! قبل از آن دیدار به قیامتی که در فصل بلند ظلم، جورها و تبعیض‌ها همه می‌گوییم!

تو را می‌ستایم وقتی از همه «رجال»، «نهادها»، «ستادها»، «شوراها»، «مدیرها»، «نماینده ها»، «بازرس ها»، «حسابرس ها»، «ناظرها» و «قاضی ها» خسته و مأیوس می شوم! به قلم تو پناه می‌برم! به اندیشه‌ی تو! به قلب تو! که «درد» را می‌فهمد! بدون هیچ پیشوند و پسوند و قید و گزاره‌ای! فقط تو می‌نویسی «درد، درد است» از هر طرف که آن را بخوانی! همه‌ی دیگران «درد» را توصیف، تفسیر و تبیین می‌کنند! درد را تعلیق می‌کنند! اما تو تنها کسی هستی که درد را می‌کشی!ببین خودپسندی من تا کجاست؟! که حتی روزت را از آنِ خود می‌کنم! پس تو کی هستی؟ که روزها به نام تو خبردار ایستاده‌اند! تو دردِ مایی! همین برای تو بزرگ‌ترین بزرگداشت است.

 اهواز – لفته منصوری