سوگندنامه معلمان تصویب شد

در آخرین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش سوگندنامه معلمان تصویب شد.مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در هشتصد و نودمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، سوگندنامه معلمان به تصویب رسید و این مصوبه از مهر ۹۳ اجرایی خواهد شد. وی افزود: برای نخستین بار در […]

در آخرین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش سوگندنامه معلمان تصویب شد.مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در هشتصد و نودمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، سوگندنامه معلمان به تصویب رسید و این مصوبه از مهر ۹۳ اجرایی خواهد شد.

وی افزود: برای نخستین بار در تاریخ آموزش و پرورش کشور این سوگندنامه ویژه معلمان به تصویب رسیده و آموزش و پرورش بر اساس آن موظف است برای تمام معلمان جدیدالورود خود همانند پزشکان، مراسم ادای سوگندنامه برگزار کند که بر اساس این مصوبه، آغاز به کار معلمان منوط به امضای این سوگندنامه خواهد بود.