گزارش نشست فوق العاده “انجمن اسلامی معلمان ” خوزستان

نشست فوق العاده انجمن اسلامی معلمان خوزستان با هدف فراهم سازی مقدمات برگزاری کنگره عمومی و انتخابات شاخه های فرعی شهرستان ها بعد از ظهر امروز سه شنبه در سالن کنفرانس راه آهن جنوب برگزار شد. در آغاز این جلسه آقای روشن زاده از اعضای هیات موسس دوره پیشین ضمن عرض خیر مقدم به شرکت […]

نشست فوق العاده انجمن اسلامی معلمان خوزستان با هدف فراهم سازی مقدمات برگزاری کنگره عمومی و انتخابات شاخه های فرعی شهرستان ها بعد از ظهر امروز سه شنبه در سالن کنفرانس راه آهن جنوب برگزار شد.

0

در آغاز این جلسه آقای روشن زاده از اعضای هیات موسس دوره پیشین ضمن عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان تاریخچه و گزارشی از روند اجرای مفاد اساسنامه و همچنین فعالیت های دوره قبل این انجمن ارائه نمود و در پایان تاسیس این مجموعه را با هدف تحقق ارزش های اسلامی و یاری رساندن به نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار داد.

پس از آن علیرضا مسرور دبیر انجمن اسلامی معلمان با تقدیر از حضور گرم همکاران فرهنگی در این نشست گزارشی از فعالیت ها و نقش این انجمن در عرصه سیاسی و فرهنگی استان بیان کرد و گفت:انجمن اسلامی معلمان خوزستان همیشه در سطح کشور بویژه در زمینه راه اندازی سایت خبری و تحلیلی پیشتاز بوده است و اعضای آن در روند فعالیت های کشور نقش موثری ایفا نموده اند.

در ادامه سیدرسول موسوی از موسسین انجمن اسلامی معلمان و مشاور فرهنگی استاندار خوزستان به بیان تاریخچه شکل گیری انجمن اسلامی معلمان در سطح کشور پرداخت و گفت :این مجموعه مبارک محصول تلاش ها و اندیشه بزرگانی همچون شهیدان بهشتی ،یاهنر و رجایی است که توانسته در پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی نقش مهمی را ایفا نماید.

در پایان نشست آقای سیدجابر موسوی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان به تشریح فرایند انتخابات این انجمن و شکل گیری هیات موسس جدید و تشکیل کنگره برای برگزیدن اعضای شورای انجمن اسلامی معلمان دوره جدید پرداخت.

به گزارش خبرنگار ما در این جلسه چهره های سیاسی و فرهنگی استان از جمله آقایان سیدنور،سیدرسول موسوی ،دکتر فاضل خمیسی ،دکتر حرج چلداوی و نیز کمایی معاون آموزش و پرورش استان خوزستان حضور داشته اند.

0000 000 00 0 01 1 02 2 3 4 5 7 8 9 10 11نشست