ستنی ملاثانی را با نام “عمو شرهان” می شناسیم

صنعت محلی “بستنی” از مزایای مهم اقتصادی و گردشگری شهر ملاثانی است که طی سال های اخیر توانسته فرصت های شغلی قابل توجهی برای جوانان علاقمند و جویای کار فراهم نماید.جالب است بدانیم که سازمان ها و مجموعه های دولتی و حتی بانک ها از رهگذر ارایه تسهیلات هیچ نقشی در تقویت و گسترش صنعت […]

صنعت محلی “بستنی” از مزایای مهم اقتصادی و گردشگری شهر ملاثانی است که طی سال های اخیر توانسته فرصت های شغلی قابل توجهی برای جوانان علاقمند و جویای کار فراهم نماید.جالب است بدانیم که سازمان ها و مجموعه های دولتی و حتی بانک ها از رهگذر ارایه تسهیلات هیچ نقشی در تقویت و گسترش صنعت بومی “بستنی” در شهر ملاثانی نداشته و ندارند.

گسترش و ماندگاری پیشه بستنی دستاورد کوشش و هنر مردان تلاشگری همچون “عمو موسی” و “عمو شرهان” می باشد.شرهان عچرش (ابوسعید) از دوره نوجوانی و در بازار ملاثانی قدیم (پاساژ حاج رجب عمری) دومین بستنی فروشی ملاثانی را در کنار مرحوم “حاج موسی قشونی” و “احمد جبرئیل” تاسیس کرد . بستنی “مخصوص” و بستنی “قدس” دو برند معروف و ماندگار شهر ملاثانی هستند.در واقع افرادی چون شرهان عچرش بدلیل تلاش و مجاهدت برای سرو سامان بخشیدن و تقویت صنعت بستنی و کارآفرینی همواره شایسته تجلیل و تقدیر هستند. اینان راه چگونه زیستن و کسب نان حلال را به جوانان امروز و آیندگان می آموزند