آماری که واقعی نیست! (نگاهی به آخرین آمارنامه کلانشهر اهواز)

هشتمین کتاب آمارنامه کلانشهر اهواز با هدف ارائه آمار عملکرد ۶۸ سازمان و نهاد شهری در سال ۱۳۹۵ منتشر شده و در معرض استفاده عموم قرار گرفته است.آخرین آمارنامه کلانشهر اهواز در ۱۸ فصل با عناوین مختلفی از جمله سرزمین و آب و هوا، جمعیت، نیروی انسانی، کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب […]

هشتمین کتاب آمارنامه کلانشهر اهواز با هدف ارائه آمار عملکرد ۶۸ سازمان و نهاد شهری در سال ۱۳۹۵ منتشر شده و در معرض استفاده عموم قرار گرفته است.آخرین آمارنامه کلانشهر اهواز در ۱۸ فصل با عناوین مختلفی از جمله سرزمین و آب و هوا، جمعیت، نیروی انسانی، کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق، مسکن و ساختمان، بازرگانی ، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، بازارهای مالی، امور قضایی، بهزیستی و تامین اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، ورزش و گردشگری، مدیریت شهری، بودجه شهری تهیه و تنظیم شده است.

آمار جمعیت کلانشهر اهواز

در صفحه ۱۰ آمارنامه، جمعیت کلانشهر اهواز در مجموع یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۷۸۸ نفر ذکر شده و در پایین همین جدول توضیح داده شده است که جمعیت حاشیه‌نشین شهر در این آمارنامه جایی ندارند! در این آمارنامه به نام مناطق حاشیه‌ای که در آمار جمعیت و جغرافیای شهر اهواز جایی ندارند، اشاره نشده است.

آمار جهادکشاورزی اهواز

در بخش دیگری از این آمارنامه که به جهادکشاورزی شهرستان اهواز اختصاص داده شده، در خصوص آمار تولید محصولات کشاورزی، وضعیت مراتع شهر اهواز، برآورد سطح تولید و گزارش محصولات دایمی (باغداری) و گیاهان دارویی تنها به ارائه عملکرد سال‌های ۹۴ و پیش از آن اکتفا شده است.

آمار اداره کل میراث فرهنگی استان

در صفحات ۱۲۹ تا ۱۳۱ آمارنامه کلانشهر اهواز، فهرستی از آثار ملی و تاریخی ثبت شده در شهرستان اهواز منتشر شده است، اما زمانی که برای گرفتن شرح معرفی این آثار به روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان مراجعه کردم با این پاسخ مواجه شدم که چیزی درباره معرفی این آثار نداریم و اطلاعاتی که نیاز دارید را باید از اینترنت استخراج کنید!

آمار شرکت مخابرات اهواز

صفحات ۱۴۹ تا ۱۵۱ آمارنامه شهرداری به ارائه عملکرد شرکت مخابرات اهواز اختصاص دارد. این شرکت به جای اینکه آماری از فعالیت‌های خود در سال ۹۵ ارائه دهد، همه اقدامات شرکت از اولین سال فعالیت تا سال ۹۵ را در جدول‌ها لحاظ کرده و با یک بزرگنمایی گسترده، بر نقایص خود سرپوش گذاشته است.در جداول آماری شرکت مخابرات شهر اهواز، از صدها نفری که در سال ۹۵ و پیش از آن درخواست تلفن ثابت داده‌اند، اما درخواست آن‌ها انجام نشده و شرکت هنوز از استرداد ودیعه آن‌ها خودداری می‌کند، آماری به میان نیامده است.

مراجع قضایی

صفحه ۱۶۹ آمارنامه کلانشهر اهواز، به جای آنکه آمار تعداد مراجع قضایی شهر اهواز در سال ۹۵ را ارائه کند، آمار سال ۱۳۹۲ را لحاظ کرده است. سایر اطلاعات این بخش نیز اطلاعات آماری سال ۱۳۹۴ را نشان می‌دهد.گفتنی است، نسخه الکترونیکی کتاب آمارنامه سال ۹۵ بر روی سایت شهرداری اهواز به نشانی http://planning.ahvaz.ir جهت بهره‌برداری مدیران، کارشناسان، مراکز علمی، دانشگاهی و عموم شهروندان قرار گرفته است.

ام کلثوم الهایی