مدیریت سبز در دانشگاه چگونه برمی آید؟

هفته گذشته در دانشگاه شهید چمران اهواز ، هفته مدیریت سبز برگزار شد و در هریک از روزهای ان، کوشش گردید تا بطور نمادین فرهنگ رفتاری متناسب با حفظ محیط زیست، ترویج و گسترش یابد و ضرورت پاسداشت از محیط پیرامونی در سطح بالای ذهن شهروندان و دانشگاهیان قرار گیرد. گرچه یادآوری سمبلیک و نمادین […]

هفته گذشته در دانشگاه شهید چمران اهواز ، هفته مدیریت سبز برگزار شد و در هریک از روزهای ان، کوشش گردید تا بطور نمادین فرهنگ رفتاری متناسب با حفظ محیط زیست، ترویج و گسترش یابد و ضرورت پاسداشت از محیط پیرامونی در سطح بالای ذهن شهروندان و دانشگاهیان قرار گیرد. گرچه یادآوری سمبلیک و نمادین رفتارهای خاص برای حفظ محیط زیست در مرحله اموزش و فرهنگ سازی خالی از فایده نیست ولی بنظر می رسد تا رسیدن به مقصود نیازمند تصمیم گیری های جدی و تغییرات رفتاری عمیق و استمرار ان در نظام مدیریتی و بلکه در همه لایه های جامعه هستیم.

از شعارها و گزاره های زیبایی که در هفته گذشته با هدف فرهنگ سازی تبلیغ و منتشر گردید، می توان اصول، پایه ها و مایه های تغییر رفتار فردی و اجتماعی مورد نظر را بیرون اورد‌. آنچه در این راستا از اهمیت برخوردار است میزان پاییندی همه مردم و بویژه مدیران به ان اصول و مایه هاست. به زبان ساده تر، همه ارکان جامعه باید در هر شرایط، رعایت اصول مدیریت سبز را سر لوحه برنامه و اهداف و رفتار روزانه و سازمانی خویش قرار دهند.در ادامه به تعدادی از روش های برآمدن مدیریت سبز در دانشگاه ها اشاره می شود:

۱_ بهره گیری از روش های الکترونیکی برای انجام تبلیغات مناسبتی و اطلاع رسانی و عدم استفاده از کاغذ و بنر در این زمینه از سوی اداره روابط عمومی، تشکل های دانشجویی و معاونت فرهنکی دانشگاه.

۲_ پرهیز و خودداری از قطع درختان و هرس های نادرست از سوی اداره فضای سبز و مدیریت خدمات عمومی دانشگاه.

۳_ عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی در سلف سرویس ها و غذا خوری های دانشگاه از سوی معاونت دانشجویی.

۴_ قرار دادن زباله و پسماندها در محل های ویژه و پاکیزه نگه داشتن محیط های عمومی دانشگاه بویژه معابر و خیابان های فرعی و مکان های دور از دید عمومی.

۵_اصلاح فرایندهای اداری برای کاهش میزان امد و شد و مراجعه حضوری ارباب رجوع به ادارات دانشگاه از سوی معاونت اداری و مالی .

۶_ تمرکز دادن برنامه های فرهنکی دانشجویان به خوابگاه ها و ادغام برنامه های مناسبتی و کاستن از برنامه های فرهنکی کم مایه از سوی ادارات دانشگاه که متولی اینگونه برنامه ها هستند.

۷_ تنظیم برنامه درسی دانشجویان به گونه ای که از رفت و امدهای متعدد دانشجویان در یک روز به دانشکده ها جلوگیری کند.

برای نظارت بر حسن برنامه های مدیریت سبز در دانشگاه پیشنهاد می گردد که کمیته برگزاری هفته مدیریت سبز در دانشکاه، وظیفه نظارت بر عملکرد ادارات و مدیران دانشگاه را برعهده بگیرند.

دکتر حسن دادخواه