خاتمی صیغه عقد مهناز افشار را خواند./ افشار عروس دزفولی ها شد

صیغه عقد این بازیگر و همسرش ظهر امروز توسط سید محمد خاتمی رئیس‌ جمهور سابق کشورمان جاری شد.نکته جالب اینکه محمد امین رامین، همسر مهناز افشار، پسر محمد علی رامین  معاون اسبق مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد و اصالتا دزفولی است.

صیغه عقد این بازیگر و همسرش ظهر امروز توسط سید محمد خاتمی رئیس‌ جمهور سابق کشورمان جاری شد.نکته جالب اینکه محمد امین رامین، همسر مهناز افشار، پسر محمد علی رامین  معاون اسبق مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد و اصالتا دزفولی است.

2101750_825news_142_www_jahaniha_com_