نگاهی کوتاه به زندگانی شاعر بزرگ عرب ملا مهدی شویکی الدورقی

۸ اسفند، پنجاه و دومین سالگرد درگذشت فقیه، ادیب و شاعر عرب خوزستانی مرحوم ملا مهدی شویکی الدورقی را گرامی می داریم. مرحوم شویکی در مهد علم و فقاهت، شعر وادب در شهرستان دورق در خاندانی که بسیاری از بزرگانش به علم، فقه، شعر و ادب معروف اند دیده به جهان گشود. مرحوم شویکی نزد […]

۸ اسفند، پنجاه و دومین سالگرد درگذشت فقیه، ادیب و شاعر عرب خوزستانی مرحوم ملا مهدی شویکی الدورقی را گرامی می داریم. مرحوم شویکی در مهد علم و فقاهت، شعر وادب در شهرستان دورق در خاندانی که بسیاری از بزرگانش به علم، فقه، شعر و ادب معروف اند دیده به جهان گشود. مرحوم شویکی نزد پدر بزرگوارشان مرحوم ملا عبدعلی شویکی تحصیل کرده اند و با وجود اینکه دارای تحصیلات کلاسیک و آکادمیک نبوده اما بعلت نبوغ وافر و استعداد فراوان توانست به مدارج عالی در علم و فقه، شعر وادب و شناخت تاریخ منطقه دست یابد.

 مرحوم ملامهدی شویکی با بسیاری از علما، فقها و مجتهدین معاصرش همانند مرحوم آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی، مرحوم آیت الله سید محسن حکیم و ... دارای بحث و گفت و گوهای علمی و فقهی بوده است. از محضر مرحوم ملا مهدی شویکی بسیاری از بزرگان علم، شعر و ادب دورق نظیر مرحوم عبود حاج سلطان زرگانی، مرحوم ملا محمد الماجود و ....بهره وافر برده اند. دیوان الشویکی مشتمل بر بسیاری از اشعار مرحوم ملا مهدی شویکی توسط ادیب و لغت شناس توانمند خوزستان استاد عبدالامیر حسونی زاده (شویکی) جمع آوری، شرح و سرانجام چاپ و منتشر شد.