تلاش صدا و سیمای مرکز خوزستان برای تحریف تاریخ و هویت اسب اصیل عربی

صدا و سیمای خوزستان امروز جمعه ۴ اسفتد در برنامه پخش زنده مسابقات اسب دوانی قهرمانی کشور در اهواز ، ناشیانه از زبان گوینده خود دو تحریف تاریخی پیرامون هویت اسب اصیل عرب را بیان و القاء کرد.نخست نامگذاری مسابقات به نام (لیره قره گوزلو) در حالیکه خوزستان در زمینه اسب دوانی و پرورش اسب […]

صدا و سیمای خوزستان امروز جمعه ۴ اسفتد در برنامه پخش زنده مسابقات اسب دوانی قهرمانی کشور در اهواز ، ناشیانه از زبان گوینده خود دو تحریف تاریخی پیرامون هویت اسب اصیل عرب را بیان و القاء کرد.نخست نامگذاری مسابقات به نام (لیره قره گوزلو) در حالیکه خوزستان در زمینه اسب دوانی و پرورش اسب اصیل عرب تاریخ روشنی داشته و در این عرصه قهرمانان نام آوری را تقدیم حوزه ورزش کشور کرده و شایسته بود باتوجه به دیرینه تاریخی برای عنوان مسابقات نام های بومی استفاده می شد. کارشناس برنامه در اظهار نظری عجیب و انحرافی گفت: اسب اصیل عرب که نژاد برتر بین اسب های جهان است در واقع اسب های ایرانی هستند و همان اسب های هخامنشیان و نادرشاه افشار و.. می باشند