ساخت نخستین کتابخانه عمومی شهرک اندیشه شوشتر با حضور مدیرکل امور کتابخانه های عمومی خوزستان آغاز شد

ساخت نخستین کتابخانه عمومی شهرک اندیشه در بخش مرکزی شهرستان شوشتر روزچهارشنبه در آیینی با زمین زدن کلنگ اجرایی آن آغاز شد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،مدیرکل کتابخانه های خوزستان در این آیین گفت:توسعه و گسترش فضای کتابخانه های عمومی در مناطق مختلف استان یکی از ضرورتهای اساسی برای ایجاد انگیزه و رغبت […]

ساخت نخستین کتابخانه عمومی شهرک اندیشه در بخش مرکزی شهرستان شوشتر روزچهارشنبه در آیینی با زمین زدن کلنگ اجرایی آن آغاز شد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،مدیرکل کتابخانه های خوزستان در این آیین گفت:توسعه و گسترش فضای کتابخانه های عمومی در مناطق مختلف استان یکی از ضرورتهای اساسی برای ایجاد انگیزه و رغبت به مطالعه در اقشار مختلف جامعه است و ایجاد فضای کتابخوانی و فراهم کردن منابع مفید در افزایش افراد کتابخوان نقش موثری دارد.

8

لفته منصوری افزود: راه اندازی کتابخانه های عمومی در مناطق مختلف اعم از شهری، روستایی و محروم منجربه شکوفا شدن استعدادها و ظرفیت های علمی و فرهنگی جوانان مستعد آن مناطق می شود تا بتوانند استعدادهای بالقوه موجود در مناطق مختلف استان شناسایی شده و با برنامه ریزی صحیح این استعدادها بالفعل شوند.مدیرکل کتابخانه های عمومی گفت: این کتابخانه عمومی با زیربنای 293 مترمربع در زمینی به مساحت 300 مترمربع و با اعتبار مصوب یک میلیارد ریال ساخته خواهد شد که در تخصیص اولیه برای شروع ساخت آن 390 میلیون ریال از محل اعتبارات دو درصد سهم نفت تخصیص داده شد و در تخصیص های بعدی نیز باقی اعتبار مصوب تامین می شود.

وی گفت: پیمانکار ساخت این کتابخانه از طریق مناقصه عمومی در استان تعیین خواهد شد.منصوری تاکید کرد: زمین ساخت کتابخانه عمومی شهرک اندیشه شوشتر از طرف خیر نیکوکار حاج خلیفه دیلمی برای بهره برداری کتابخانه عمومی به اداره کل کتابخانه های عمومی اهدا شده است.وی گفت: شهرستان شوشتر دارای 9 باب کتابخانه عمومی با زیربنای سه هزار و 247مترمربع می باشد که و تعداد اعضای کتابخانه های عمومی این شهرستان هشت هزار و 308 نفر است.

0 1 2 3 5 7 8