اقدام ارزنده گروه فرهنگی – هنری میسان

اعضای گروه فرهنگی – هنری میسان استان خوزستان به سرپرستی باسم حمادی در اعتراض به تداوم پدیده ریزگردها ، افزایش مشکلات تنفسی اهوازی ها و مخالفت با طرح های انتقال اب، با بستن ماسک بالای سن مراسم پایانی نمایشگاه گردشگری تهران و جهت دریافت جایزه مقام برتر رفتند

اعضای گروه فرهنگی - هنری میسان استان خوزستان به سرپرستی باسم حمادی در اعتراض به تداوم پدیده ریزگردها ، افزایش مشکلات تنفسی اهوازی ها و مخالفت با طرح های انتقال اب، با بستن ماسک بالای سن مراسم پایانی نمایشگاه گردشگری تهران و جهت دریافت جایزه مقام برتر رفتند