برگزیدگان پانزدهمین جشنواره تئاتر عربی معرفی شدند

پانزدهمین جشنواره تئاتر عربی خوزستان با اعلام نفرات برگزیده به کار خود پایان داد. این جشنواره با شرکت ۹نمایش استانی و یک نمایش از کشور عراق از ۲۶تا ۲۹دیماه در سالنهای حافظ و فرهنگ شهر خفاجیه (سوسنگرد) برگزار شد. برگزیدگان بخش ‌های مختلف جشنواره به این شرح اعلام شدند:  ? در بخش بروشور : محمد […]

پانزدهمین جشنواره تئاتر عربی خوزستان با اعلام نفرات برگزیده به کار خود پایان داد. این جشنواره با شرکت ۹نمایش استانی و یک نمایش از کشور عراق از ۲۶تا ۲۹دیماه در سالنهای حافظ و فرهنگ شهر خفاجیه (سوسنگرد) برگزار شد. برگزیدگان بخش ‌های مختلف جشنواره به این شرح اعلام شدند: 

? در بخش بروشور : محمد زبیدات اصل برای نمایش'الجرذ الاسود' از خفاجیه

? در بخش گریم : ستار رشنو برای نمایش 'العجده السابعه' از شوش

? در بخش تقدیر بازیگری زن:

?۱-زینب نعیم زاده در نقش حبیبه از نمایش 'دمعه الام' از خرمشهر

?۲-مهدی خالدی در نقش ساهی از نمایش 'روی بلا شاطی' از خلف آباد (رامشیر(

?۳-میثم حردانی در نقش طفل از نمایش 'شجره بلاهویه' از ماهشهر

?۴-امیر حسین سودانی شاعر از نمایش 'روایه العشاق” از خفاجیه

? جوایز فنی در بخش افکت و موسیقی:

?۱-بهترین افکت و موسیقی برای نمایش "جرده” از خرمشهر

?۲-بهترین "سینوگرافی” برای نمایش "نویز” از کشور عراق "بشار عصام”

? بازیگری دوم مرد:

?۱-منوچهر بهار لوئی برای نمایش "جرح الورد” از اهواز

?۲-تقی آلبو خنفر برای نمایش "شجره بلا هویه” از ماهشهر

? بازیگری دوم زن:

?۱-سارا دهیشی زاده برای نمایش "العجده السابعه” از شوش

?۲-رقیه مقدم برای نمایش "جرده” از خرمشهر

? بازیگری اول مرد:

?۱-علی سودانی برای نمایش "روایه العشاق” از خفاجیه/نیم سکه بهار آزادی و تندیس جشنواره

?۲-عبدالحسین جلیل نسب برای نمایش "دمعه الام” از خرمشهر/نیم سکه بهار آزادی و تندیس جشنواره

? بازیگری اول زن:

?۱-کفایت جادری برای نمایش "جرح الورد” از اهواز/نیم سکه بهار آزادی و تندیس جشنواره

?۲-مریم عباسی برای نمایش "روی بلا شاطی” از رامشیر/نیم سکه بهار آزادی و تندیس جشنواره

? جایزه بهترین متن : سید صادق فاضلی برای نمایش "المعطف” از اهواز/دو ربع سکه و تندیس جشنواره

? جایزه بهترین کارگردانی : معصومه داغری برای نمایش "المعطف” از اهواز/دو ربع سکه بهار آزادی و تندیس جشنواره

? اثر برگزیده : نمایش "المعطف” از اهواز/مبلغ ده میلیون ریال و تندیس جشنواره

? جایزه وی‍‍ژه هیئت داوران : نمایش "نویز” از کشور عراق /یک سکه پارسیان و تندیس جشنواره