یک عکس یک خاطره ؛ آیت الله حائری شیرازی

مرحوم آیت ا… حائری شیرازی سبک خاصی در نگاه و طرح علوم انسانی داشتند،در سال ۶۹ در همایش مدیریت منابع انسانی،ایشان یکی از مدعوین بود و در موضوع همایش صحبتهای مبسوطی داشتند،یکی از جملاتی که از ایشان در آن همایش به خاطر دارم ،این بود که ،ما باید ببینیم “غرب نان چه چیزی را می […]

مرحوم آیت ا... حائری شیرازی سبک خاصی در نگاه و طرح علوم انسانی داشتند،در سال ۶۹ در همایش مدیریت منابع انسانی،ایشان یکی از مدعوین بود و در موضوع همایش صحبتهای مبسوطی داشتند،یکی از جملاتی که از ایشان در آن همایش به خاطر دارم ،این بود که ،ما باید ببینیم "غرب نان چه چیزی را می خوردو ما چوب چه چیزی را می خوریم عکس فوق مربوط به دیدار با ایشان در سال۶۳ می باشد (عبدالرضا دسومی)