واقع نگر باشم!

اگر بدنبال دوستی میگردید که از هر گونه عیب مبرّا باشد ، بی شک تا زنده اید ، هیچ کسی را برای دوستی خویش نخواهید یافت….. یادمان باشد اگرچه آرمانگرایی ، بسیار نیکو و ارزشمند است اما واقع بینی ، رکنی مهمتر در زندگی گروهی ما انسانهاست…..  سلام دوست واقع نگر من….. هفته ای شاد […]

اگر بدنبال دوستی
میگردید که از هر
گونه عیب مبرّا باشد ،
بی شک تا زنده اید ،
هیچ کسی را برای
دوستی خویش
نخواهید یافت.....

یادمان باشد اگرچه
آرمانگرایی ، بسیار
نیکو و ارزشمند است
اما واقع بینی ، رکنی
مهمتر در زندگی گروهی
ما انسانهاست.....

 سلام
دوست واقع نگر من.....
هفته ای شاد و سرشار
از تلاش و موفقیت را
برایت آرزومندم.
لبخندت ، همواره باد.

شنبه ۱۱ شهریور ۹۶
۱۱ ذیحجه ۱۴۳۸ قمری
☆ اهواز ☆ ‌
? محمد چوپان ?‌