افراط گرایان در دولت تدبیر و امید جایگاهی ندارند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: افراط گرایان در دولت تدبیر و امید جایگاهی ندارند و مشی و منش دولت بر مبنای اعتدال است.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،علی جنتیˈ روز پنجشنبه در دیدار با امام جمعه کرمان افزود:با شناختی که از دکتر روحانی دارم این عناوین (اصلاح طلبی و اصولگرایی) را قبول ندارم. […]

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: افراط گرایان در دولت تدبیر و امید جایگاهی ندارند و مشی و منش دولت بر مبنای اعتدال است.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،علی جنتیˈ روز پنجشنبه در دیدار با امام جمعه کرمان افزود:با شناختی که از دکتر روحانی دارم این عناوین (اصلاح طلبی و اصولگرایی) را قبول ندارم.

9303x01x0x44099

وی گفت: بعد از انقلاب این بحثها (اصلاح طلبی و اصولگرایی) به میان آمد که دکتر روحانی نه می خواست در اردوگاه اصلاح طلب و نه در اردوگاه اصولگرا باشد اما به خوبی مشاهده می کنید در کابینه از گرایشهای مختلف و دارای تخصص و تدین استفاده کرده اند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: آدمهای افراطی در هر دو گروه هستند که وجود آنها مضر است.وی همچنین خطاب به امام جمعه کرمان گفت: شما جزو سرمایه های فکری، فرهنگی و دینی کرمان هستید که شعاع شما خارج از استان نیز منشاء خیر و برکات بوده است، با مشی و منشی که شما در استان اعمال کرده اید همه نیروها با گرایشهای مختلف احساس می کنند زیر لوای شما می توانند کار کنند.جنتی خطاب به امام جمعه کرمان افزود: دوست داشتیم در فرصتهای مناسبی در خدمت شما باشیم و این سفر بابی برای سفرهای بعدی ما به کرمان خواهد بود.