فکر مثبت!

عقل را پیامبر درون ِ انسان نامیده اند. پیامبران ، هادیانِ جامعه اند و عقل باید هادی هر فرد باشد. عقل با اندیشه و تفکر مثبت است که ما را هدایت میکند. خوب اندیشیدن و اندیشه خوب است که اتفاقات خوب را بسوی ما جذب میکند و ما را بسوی خوبیها هدایت میکند. هرگز ذهنن […]

عقل را پیامبر درون ِ
انسان نامیده اند.
پیامبران ، هادیانِ
جامعه اند و عقل باید
هادی هر فرد باشد.

عقل با اندیشه و
تفکر مثبت است که
ما را هدایت میکند.
خوب اندیشیدن و
اندیشه خوب است
که اتفاقات خوب را
بسوی ما جذب میکند
و ما را بسوی خوبیها
هدایت میکند.
هرگز ذهنن تان را به
افکار بد و غیر دلخواه
مشغول ندارید.
قدیمی تر ها بر این
باور بودند که به هرچه
فکر کنی ، همان شود….
پس باید از افکار مثبت
فاصله نگیریم و به
انسانهای بد و نومید
و افکار منفی ، اجازه
ندهیم که بین ما و
اندیشه های مثبت
ایجاد فاصله کنند.
همه چیز دست ماست.
در روزگار بی پیامبری
از پیامبر درون مان
که همواره به خوبی و
آرامش دعوت مان میکند ،
غفلت نورزیم……

✋ سلام
دوست زیبا اندیش من….
روزت زیبا و دل انگیز
اندیشه ات زیبا ترین
و آینده ات سرشار از
رخدادهای زیبا و دلخواه
باد.

یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۶
۱۰ شعبان ۱۴۳۸ قمری
☆ اهواز ☆ ‌
■ محمد چوپان ■‌ ‌ ‌