علمدار عشق!

ادب ، به تو می بالد ، غیرت ، معنا از تو می یابد ، وفا ، ترجمان سیره توست ، تو که پاره ای از ماه آسمانی ماه موءدب زمین …….. تا قیامت آب ، تو را طواف می کند زلال تر از آبی ، مرتفع تر از بام آسمان ، استوارتر از کوه […]

ادب ، به تو می بالد ،
غیرت ، معنا از تو می یابد ،
وفا ، ترجمان سیره توست ،
تو که پاره ای از ماه آسمانی
ماه موءدب زمین ……..

تا قیامت
آب ، تو را طواف می کند
زلال تر از آبی ،
مرتفع تر از بام آسمان ،
استوارتر از کوه ،
و جاری تر از دریا ،
تویی که منتهای آرزوی
جانباختگان راه خدایی…….

آری……آری……
تو عَلَم عشق
بر دوش میکشی
و مَشک انسانیت را
از فرات مهربانی
آکنده ساخته ای…….

بوسه سه مقتدای دین
بر دستان دستگیرت
بدین معناست
که عباس
مُشک خوشبوی
همه روزگارهاست…..

فضلِ پدرِ فضل را
همین بس
که شهیدان
غبطه خورانِ
منزلت اویند……..

لبخندآفرینی که
شکفتنش ،
گل تبسم بر لبهای
شاه موءمنان نشاند……

کاش قلبهایمان را
هاله ای از نور آن
ماه موءدب باشد….

✋ سلام دوست شیدای من
امروزت شاد و قلبت را
به بهشت فضایل آن ماه ،
طریقتی ماندگار باد.

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶
۴ شعبان ۱۴۳۸ قمری
☆ اهواز ☆ ‌
■ محمد چوپان ■‌ ‌ ‌
‌‌ ‌