دانشگاه ملاثانی بدون آزمون دانشجو می پذیرد

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ملاثانی در نظر دارد براساس آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی از میان افراد واجد شرایط در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، به صورت بدون آزمون دانشجو پذیرش نماید.دکتر عباس عبدشاهی در این خصوص گفت: افراد واجد شرایط لازم است کلیه مدارک و فرم‌های ذکر شده را به صورت پستی […]

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ملاثانی در نظر دارد براساس آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی از میان افراد واجد شرایط در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، به صورت بدون آزمون دانشجو پذیرش نماید.دکتر عباس عبدشاهی در این خصوص گفت: افراد واجد شرایط لازم است کلیه مدارک و فرم‌های ذکر شده را به صورت پستی حداکثر تا تاریخ 93/03/18 به آدرس خوزستان- اهواز- ملاثانی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- معاونت آموزشی و پژوهشی-دفتر حفظ و هدایت استعداد درخشان (کدپستی 6341773637) ارسال نمایند.

9302x31x0x32185

وی در ادامه افزود: بدیهی است که مدارک ناقص و درخواست‌های دریافت شده بعد از این تاریخ، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.عبدشاهی در خصوص روند پذیرش دانشجو گفت: پرونده افراد واجد شرایط به گروه‌های آموزشی ارسال و بعد از ارزیابی علمی از بین افراد واجد شرایط بر اساس سهیه قانونی جذب صورت خواهد گرفت.وی در پایان خاطر نشان کرد: داشتن شرایط اولیه و تحویل مدارک، به منزله پذیرش قطعی تلقی نمی‌شود و هیچ‌گونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌کند.

رشته

گرایش

مقطع

ظرفیت

خاکشناسی

فیزیک خاک

کارشناسی ارشد

1

مهندسی آب

سازه‌های آبی

کارشناسی ارشد

1

خاکشناسی

حاصلخیزی خاک

کارشناسی ارشد

1

حشره‌شناسی کشاورزی

حشره‌شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

1

بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

بیوتکنولوژی کشاورزی

کارشناسی ارشد

1

زراعت

زراعت

کارشناسی ارشد

2

زراعت

زراعت

دکتری تخصصی

1

باغبانی

باغبانی

کارشناسی ارشد

2

مکانیک بیوسیستم

مکانیک بیوسیستم

کارشناسی ارشد

2

مکانیزاسیون کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی

کارشناسی ارشد

2

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی ارشد

2

توسعه روستایی

توسعه روستایی

کارشناسی ارشد

1

صنایع غذایی

صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

2

علوم دامی

تغذیه دام

کارشناسی ارشد

1

علوم دامی

اصلاح نژاد دام

کارشناسی ارشد

1

علوم دامی

فیزیولوژی دام

کارشناسی ارشد

1

علوم دامی

تغذیه دام

دکتری تخصصی

1

علوم دامی

اصلاح نژاد دام

دکتری تخصصی

1

بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

1