حسادت احساسی زشت و موذی است

حسادت احساسی زشت و موذی است… حسادت یادآوری فرصت‌هایی است که نداشته‌ایم ، تجربیاتی که بدست نیاورده ایم… حسادت احساس ، کمتر و ناچیز بودن را به ما می‌دهد..همه چیز به اثر احساسات ما بستگی دارد. ناراحت شدن بخاطر شادی دیگران اصلاً حس خوبی نیست بنابراین نمی‌تواند چیزهای خوبی را جذب خود کند. شاد شدن […]

حسادت احساسی زشت و موذی است… حسادت یادآوری فرصت‌هایی است که نداشته‌ایم ، تجربیاتی که بدست نیاورده ایم… حسادت احساس ، کمتر و ناچیز بودن را به ما می‌دهد..همه چیز به اثر احساسات ما بستگی دارد. ناراحت شدن بخاطر شادی دیگران اصلاً حس خوبی نیست بنابراین نمی‌تواند چیزهای خوبی را جذب خود کند. شاد شدن بخاطر موفقیت دیگران حس بسیار خوبیست ، بنابراین به ایجاد خوبی‌های بیشتر هم برای ما و هم برای آن فرد کمک خواهد کرد…

حسادت تصوری نادرست در ذهن و خیال ما ایجاد میکند ، اینکه من «خوب» نیستم ، من توانمند نیستم ، من زرنگ نیستم و نیستم های فراوان…سلام ✋? سلامی از روی محبت و بدور از ذره ای حسد.این حس معمولاً از احساس ناامنی و ارزش قائل نشدن برای خود نشأت می گیرد…لازم است فرد برای خود احترام قائل شود و همچون افراد با اعتماد به نفس رفتار کند…چارلز چالمن میگوید؛ حسد همچون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخمهای آن می نشیند…مراقب باشیم دچار این آفت نشویم تا هم محبوب باشیم هم محب…

یکشنبه ۲۷ فروردین ۹۶
صادق تمیمی