انتخاب هرکس ، شان اوست!

در هر جایگاه و هر فرازی از زندگی ، انتخاب های مان اگر آگاهانه نباشد و بر مبنای احساس بنا شود ، چه بسا بسیار زود به ندامت و حسرت بینجامد ! گاهی برای انتخاب مان ، دل به دریا میزنیم و طوفان را می بلعیم اما اندیشه نمی کنیم ! همین دسته از انتخابهاست […]

در هر جایگاه و هر فرازی از زندگی ،
انتخاب های مان اگر آگاهانه نباشد
و بر مبنای احساس بنا شود ،
چه بسا بسیار زود به ندامت و
حسرت بینجامد !
گاهی برای انتخاب مان ،
دل به دریا میزنیم و طوفان را
می بلعیم اما اندیشه نمی کنیم !
همین دسته از انتخابهاست که
معمولا با نسیمی و یا موجی از
چنگ مان میرود…..!!
همینجاست که احساس بر تعقل
حکمرانی کرده است….

انتخاب هرکس ، شان اوست
شان مان را باید پاس بداریم…..
مبنای انتخاب هرکس اگر اندیشه ،
تعقل ، اهداف و افکار متعالی ،
بلند مدت ، اجتماعی ، و بر اساس
تعهد و همه جانبه نگری نباشد
با هر نسیمی که بوزد بهرسویی
که متصور است خواهد رفت الا
بسوی مقصود…..
و بهمین سادگی از دسترس مان
خارج خواهد شد….

هرچه پیش از انتخاب ،
دقت کنیم پس از آن ،
کمتر حسرت میخوریم….

✋ سلام دوست آینده نگرم…..
امروزت شاد و فردایت
در سایه سار اندیشه و
انتخاب نیکویت ، سبز و خرم باد.

یکشنبه ۲۷ فروردین ۹۶
۱۸ رجب ۱۴۳۸ قمری

☆ اهواز ☆ ‌
محمد چوپان ■‌ ‌ ‌
‌‌ ‌‌‌‌