متاع دنیا ارزش ناراحتی ندارد!

چیزی در دنیا ارزش ناراحتی ندارد…اصلا ناراحتی چرا؟؟؟ ما در طول زندگی دچار دو حالت هستیم ، یا خوبیم و یا خوب نیستیم…اگر خوب باشد که موردی برای ناراحتی وجود ندارد ، اما اگر خوب نباشیم ، اینجا هم با دو حالت رو به رو می شویم ، حالت اول وقتی است که در حال […]

چیزی در دنیا ارزش ناراحتی ندارد...اصلا ناراحتی چرا؟؟؟ ما در طول زندگی دچار دو حالت هستیم ، یا خوبیم و یا خوب نیستیم...اگر خوب باشد که موردی برای ناراحتی وجود ندارد ، اما اگر خوب نباشیم ، اینجا هم با دو حالت رو به رو می شویم ، حالت اول وقتی است که در حال خوب شدن هستیم و حالت دوم وقتی است که نمیخواهیم خوب شویم...اگر در حال خوب شدن هستیم که موردی برای ناراحتی وجود ندارد ، اما اگر نمیخواهیم خوب شویم ، باید کاری بکنیم که بد نشیم...
سلام ✋? و ناراحتی ازت دور باد...پاداش خوب بودن بهشت است ، اما اگر بخواهیم بد شویم ،بد بودن جزا دارد و جزای بد بودن خیلی سنگین است...پس برای خوب ماند و بد نشدن باید مراقب باشیم که ناراحت نشویم...

صادق تمیمی
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶