پیش نویس رتبه بندی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری تدوین شده است

به منظور بهره مندی از دیدگاه صاحب نظران، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تدوین پیش نویس رتبه بندی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری را اعلام کرد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، به منظور ساماندهی فعالیت رسانه های فضای مجازی، ارتقاء […]

به منظور بهره مندی از دیدگاه صاحب نظران، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تدوین پیش نویس رتبه بندی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری را اعلام کرد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، به منظور ساماندهی فعالیت رسانه های فضای مجازی، ارتقاء جایگاه و بهره وری هرچه بیشتر این رسانه ها در تولید خبر، گزارش و تحلیل های خبری وهمچنین افزایش ضریب نفوذ این رسانه ها در داخل و سطح منطقه وجهان، شاخص های رتبه بندی رسانه های فعال در فضای مجازی توسط یک کارگروه تخصصی تهیه شده است.

9302x24x0x42488

این معاونت در ادامه می افزاید: از آنجا که روش این معاونت در اجرای برنامه های جدید و پیشبرد هرچه بهتر امور مربوط به رسانه ها، بهره گرفتن از دیدگاه و نظر مدیران، سردبیران، خبرنگاران و کارشناسان حوزه رسانه است، اینک این پیش نویس در معرض دیدصاحب نظران قرار می گیرد تا نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در خصوص ضرایب، مرجع تشخیص، فرمول محاسبه، ترکیب هیات کارشناسی تطبیق این شاخص ها و غیره اعلام نمایند. این معاونت اعلام کرد: دست اندرکاران محترم رسانه مستحضرند که درحال حاضر شاخص های متقن و قابل اعتنایی که معرف میزان فعالیت حرفه ای و تأثیرگذار رسانه های فضای مجازی باشد، در دسترس نیست و ˈسایت الکساˈ نیز به خاطر پاره ای از نواقص، محل ایهام است.

همچنین در این پیش نویس حتی الامکان سعی شده است از شاخص های قابل محاسبه و مبتنی بر معیارهای کیفی، بومی و در عین حال حرفه ای استفاده شود تا احتمال اِعمال سلایق فردی به حداقل برسد. در ادامه امده است : برای هیئت تطبیق شاخص ها و رتبه بندی رسانه های فضای مجازی، دو استاد علوم ارتباطات به انتخاب شورای پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، دو نماینده از شورای هماهنگی خبرگزاری های کشور و یک نماینده از شورای هماهنگی پایگاه های خبری پرمراجعه پیشنهاد شده است که قابل حذف، اضافه و اصلاح است.