نشریه تخصصی “سرای معماری” به خانواده مطبوعات پیوست

هیات نظارت بر مطبوعات در نشست هفته جاری خود مجوز انتشار ماهنامه “سرای معماری” ایران را با گستره کشوری به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی “افشین حیدری” را صادر کرد.این نشریه در زمینه موضوعات مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و معماری سنتی ایران با محوریت استان خوزستان بطور ماهانه منتشر و در اختیار علاقمندان و […]

هیات نظارت بر مطبوعات در نشست هفته جاری خود مجوز انتشار ماهنامه "سرای معماری" ایران را با گستره کشوری به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی "افشین حیدری" را صادر کرد.این نشریه در زمینه موضوعات مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و معماری سنتی ایران با محوریت استان خوزستان بطور ماهانه منتشر و در اختیار علاقمندان و کارشناسان این حوزه قرار خواهد گرفت .افشین حیدری مدیر کل سابق سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خوزستان است که در حال حاضر در عرصه فرهنگی و همچنین شناسایی و معرفی آثار و نقاط گردشگری استان فعالیت می کند.