خوزستــان بهشت حفاران غیرمجاز!

با توجه به این که قدمت این معبد تاریخی به ۲۵۰۰ سال می‌رسد اداره میراث فرهنگی مسجدسلیمان باید اهتمام بیشتری در حفاظت آن انجام دهد / این منطقه نیاز به کاوش و پژوهش دارد و اکنون که عشایر در حال کوچ کردن از این منطقه هستند منطقه خالی از سکنه است و محیط برای حفاران […]

با توجه به این که قدمت این معبد تاریخی به ۲۵۰۰ سال می‌رسد اداره میراث فرهنگی مسجدسلیمان باید اهتمام بیشتری در حفاظت آن انجام دهد / این منطقه نیاز به کاوش و پژوهش دارد و اکنون که عشایر در حال کوچ کردن از این منطقه هستند منطقه خالی از سکنه است و محیط برای حفاران غیرمجاز مهیا می‌شود/ لازم به ذکر است ضعف سازمان میراث فرهنگی در حفاظت و حراست از آثار تاریخی و باستانی خوزستان را به بهشت حفاران غیر مجاز تبدیل کرده است.

9302x11x0x25500

معبد تاریخی بردنشانده بدون هیچ محافظ و نگهبانی در معرض حفاران غیر مجاز قرار دارد.جلیلی نیا سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی مسجدسلیمان از وضعیت نابسامان «معبد بردنشانده» خبر داد و گفت: متأسفانه به دلیل نبود حفاظت معبد بردنشانده این بنا در معرض حفاری غیرمجاز قرار دارد.وی گفت: با توجه به این که قدمت این معبد تاریخی به ۲۵۰۰ سال می‌رسد اداره میراث فرهنگی مسجدسلیمان باید اهتمام بیشتری در حفاظت آن انجام دهد.

جلیلی‌نیا توضیح داد: ما کم و بیش در بعضی روزها شاهد حفاری در این منطقه هستیم و معبد بردنشانده هیچ محافظ و نگهبانی ندارد. او خاطرنشان کرد: معبد بردنشانده و معبد سرمسجد دو آتشکده هستند که در قدیم ادیان مختلف در کنار هم در این معابد عبادت می‌کردند. البته در معبد سرمسجد یگان حفاظت وجود دارد اما معبد بردنشانده در مسیر جاده اندیکا است و به آن رسیدگی لازم صورت نمی‌گیرد.این دوستدار میراث فرهنگی در گفت و گو با باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان با بیان این که معبد برد نشانده نیاز به مرمت دارد اظهار کرد: این منطقه نیاز به کاوش و پژوهش دارد و اکنون که عشایر در حال کوچ کردن از این منطقه هستند منطقه خالی از سکنه است و محیط برای حفاران غیرمجاز مهیا می‌شود.لازم به ذکر است ضعف سازمان میراث فرهنگی در حفاظت و حراست از آثار تاریخی و باستانی، خوزستان را به بهشت حفاران غیر مجاز تبدیل کرده است.

منبع: خوز نیوز