نامه جمعی از فعالان فرهنگی به مقتدایی ،پیرامون تغییر مدیریت میراث فرهنگی خوزستان

به گزارش خبرنگار عصر ما جمعی از فعالان فرهنگی استان خوزستان با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به دکتر مقتدایی  استاندار خوزستان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مرمت ،نگهداری و حفاظت از آثار و میراث فرهنگی استان بویژه تخریب برخی اماکن در شهر اهواز و حمیدیه خواهان تغییر فوری در مدیریت میراث فرهنگی استان و […]

به گزارش خبرنگار عصر ما جمعی از فعالان فرهنگی استان خوزستان با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به دکتر مقتدایی  استاندار خوزستان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مرمت ،نگهداری و حفاظت از آثار و میراث فرهنگی استان بویژه تخریب برخی اماکن در شهر اهواز و حمیدیه خواهان تغییر فوری در مدیریت میراث فرهنگی استان و استفاده از توان نخبگان کارآزموده و دلسوز نسبت به اعتلای نام خوزستان شدند.

839418-51-29_n

در بخشی از این نامه که نسخه ی آن برای این پایگاه خبری ارسال شده ،آمده است:جناب آقای دکتر مقتدایی جنابعالی نیک می دانید که استان خوزستان با داشتن تنوع فرهنگی به رنگین کمان اقوام ایران مشهور است و اسویی وجود آثار فاخر فرهنگی از دوره های مختلف تمدن اسلامی و ایرانی خوزستان را در ردیف استان های نخست ایران در زمینه تعداد و تنوع آثار باستانی و فرهنگی قرار داده است.

اما متاسفانه بدلیل بی توجهی و نبود برنامه ریزی دراز مدت و منسجم شاهد از بین رفتن و فرسایش بسیاری از کانون های تمدنی خوزستان و بعضا فروش و تخریب برخی اماکن مانند سرای عجم در اهواز بوده ایم .لذا این امر ضرورت انتخاب فردی با تفکر اعتدالی و مورد اجماع اساتید و نخبگان اقوام خوزستانی در جایگاه مدیریت حوزه امور گردشگری و میراث فرهنگی را مضاعف تر می کند.

آقای مقتدایی بنا بفرموده ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب دکتر روحانی ،ما فرصتی برای آزمون و خطا و دوباره کاری نداریم.پس باید آستین ها را بالا زده و این حوزه را نیز به حله زیبای اعتدال و همبستگی با دولت تدبیر و امید بیارایید.

ما بعنوان قطره ای از مجموعه دوستداران میراث فرهنگی خوزستان و فعالان این عرصه پیشنهاد می دهیم تا از توان اندیشمندان و نخبگانی همچون حاج لفته منصوری، دکتر عادل حیدری ی و .. در عرصه مدیریت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان خوزستان استفاده شود تا مردم این خطه مظلوم شاهد تحول بزرگ در این حوزه مهم فرهنگی باشند.