علت توقیف روزنامه ابتکار چه بود؟

مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ابتکار گفت: در مراجعه ای که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه داشتم، علت توقیف روزنامه ابتکار درج خبری تحت عنوان « برکناری رییس سازمان زندان ها» عنوان شده است. محمد علی وکیلی  اظهار داشت: در مراجعه امروز، تفهیم اتهام صورت نگرفت و فقط به منظور پیگیری علت […]

مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ابتکار گفت: در مراجعه ای که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه داشتم، علت توقیف روزنامه ابتکار درج خبری تحت عنوان « برکناری رییس سازمان زندان ها» عنوان شده است.

محمد علی وکیلی  اظهار داشت: در مراجعه امروز، تفهیم اتهام صورت نگرفت و فقط به منظور پیگیری علت توقیف روزنامه به دادسرا مراجعه کردم.مدیر مسئول روزنامه ابتکار با بیان اینکه تفهیم اتهام به جلسه آینده موکول شده است گفت: فردا ( یکشنبه) هفتم اردیبهشت ماه برای دفاع از اتهام وارده به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه خواهم کرد.آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه سوم اردیبهشت ماه جاری طی احکامی غلامحسین اسماعیلی رییس سابق سازمان زندان ها را به عنوان رییس کل دادگستری استان تهران و اصغر جهانگیر را به عنوان رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور منصوب کرد.

روزنامه ابتکار چهارم اردیبهشت ماه جاری در صفحه دوم این روزنامه با تیتری تحت عنوان « برکناری رییس سازمان زندان ها » به این موضوع پرداخت.به دنبال انتشار این مطلب، شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بر اساس بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و ابلاغ آن به مدیر مسئول روزنامه ابتکار، این روزنامه را توقیف کرد.