گزارش تصویری مراسم سنتی “گرگیعان” در شهر حویزه

همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع) و شب پانزدهم ماه مبارک رمضان مراسم سنتی “گرگیعان” با همکاری دستگاههای فرهنگی بویژه نهاد مقدس بسیج و با مشارکت گسترده کودکان و نوجوانان و همچنین خانواده ها در شهر حویزه برگزار شد

همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع) و شب پانزدهم ماه مبارک رمضان مراسم سنتی "گرگیعان" با همکاری دستگاههای فرهنگی بویژه نهاد مقدس بسیج و با مشارکت گسترده کودکان و نوجوانان و همچنین خانواده ها در شهر حویزه برگزار شد

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30