کارگاه آشنایی با رسانه های آموزشی و روش های پیشرفته ساخت پمفلت

کارگاه آشنایی با رسانه های آموزشی و روش های پیشرفته ساخت پمفلت ویژه کارشناسان و رابطین آموزشی کلیه واحدهای درمانی بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز، توسط احمد عامری در این مرکز برگزار شد.

در بیمارستان امام(ره) اهواز برگزار شد؛
کارگاه آشنایی با رسانه های آموزشی و روش های پیشرفته ساخت پمفلت

کارگاه آشنایی با رسانه های آموزشی و روش های پیشرفته ساخت پمفلت ویژه کارشناسان و رابطین آموزشی کلیه واحدهای درمانی بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز، در این مرکز برگزار شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز، این کارگاه به منظور آموزش روش های استفاده از رسانه های آموزشی در حوزه آموزش به بیمار و همچنین آموزش های حرفه ای و ارتقای سطح آموزشی پرستاران از سوی واحد آموزش دفتر پرستاری بیمارستان و توسط احمد عامری، مدرس رسانه های آموزشی در سالن شهید رهنمون برگزار شد.

عامری در این رابطه اظهارکرد: شرکت کنندگان در این کارگاه به صورت عملی با این روش ها آشنا شدند و آموزش های علمی و عملی تهیه رسانه های آموزشی از جمله بروشور، تراکت و پمفلت که بیشترین اقلام مورد استفاده در آموزش بیماران و همراهان بیمار به شمار می رود، را فرا گرفتند.

وی گفت: شرکت کنندگان با عضویت در گروه آموزشی رسانه های آموزشی آنلاین که بر روی پرتال بیمارستان قرار دارد، می توانند به صورت آنلاین فعالیت های خود را در این زمینه ارائه دهند تا پس از بررسی و طبقه بندی آن ها، جهت استفاده همگان و مخاطبان در پرتال مرکز آموزشی درمانی امام خمینی به آدرس http://himam.ajums.ac.ir درج می شود.

مدرس رسانه های آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز، سطح مطالب ارائه شده در این کارگاه و همچنین فراگیری مباحث ارائه شده توسط کارشناسان آموزشی را خوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد: با برگزاری مستمر این کارگاه ها، آموزش الکترونیکی به بیمار توسط همکاران سرعت بیشتری به خود می گیرد. این کارگاه هر ماه با مبحث جدیدی در حوزه آموزش برگزار می شود و در پایان هر کارگاه به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره آموزشی اعطا می شود.

 

 

 

 

عامری عنوان کرد: شرکت کنندگان این دوره ها در تیم آموزش به بیمار به کارگیری می شوند و آموزش های طراحی شده بر اساس سرفصل های مدون کدبندی و بعد از چاپ به صورت پمفلت آموزشی در کلیه بخش ها برای استفاده بیماران مربوطه توزیع خواهد شد. همچنین نسخه الترونیکی این فعالیت ها نیز بر روی پرتال و همچنین در کانال های آموزشی بیمارستان ارسال می شود.