کتابخانه های عمومی 14 شهرستان خوزستان به سامانه ˈسامان ˈمجهزاست

کارشناس اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان از تجهیز کتابخانه های عمومی 14 شهرستان خوزستان به سامانه جامع و تحت وب ˈسامانˈ خبرداد.ˈعباس حسین زاده بندقیریˈ در این زمینه اعلام کرد :این سامانه سال گذشته در تعدادی از کتابخانه های استان خوزستان راه اندازی شده است و امسال نیز در تعدادی دیگر راه اندازی می […]

کارشناس اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان از تجهیز کتابخانه های عمومی 14 9301x26x0x149089شهرستان خوزستان به سامانه جامع و تحت وب ˈسامانˈ خبرداد.ˈعباس حسین زاده بندقیریˈ در این زمینه اعلام کرد :این سامانه سال گذشته در تعدادی از کتابخانه های استان خوزستان راه اندازی شده است و امسال نیز در تعدادی دیگر راه اندازی می شوند.وی هدف از راه اندازی نرم افزار «سامان» در کتابخانه های عمومی خوزستان را رفع مشکلات کتابخانه های عمومی این استان در بهره گیری از نرم افزار کتابخانه ای به منظور پیاده سازی یک سامانه جامع، تحت وب، یکپارچه و متمرکز عنوان کرد.حسین زاده با اشاره به ویژگی های این نرم افزار اظهار داشت: با پیوستن کتابخانه های عمومی استان خوزستان به شبکه سراسری جامع ˈسامانˈ امکان جستجو در منابع کلیه کتابخانه های عمومی کشور و نیز امکان مدیریت کلیه کتابخانه های عمومی اعم از ثبت نام اعضا، امانت منابع، بازگشت منابع امانتی و نیز تمدید آن، رف خوانی و چاپ تحت وب، امکان تمدید و رزرو کتاب توسط عضو از طریق اینترنت را به سادگی فراهم می کند.وی از دیگر مزایای سامانه جدید مدیریت کتابخانه های عمومی ˈسامانˈ را امکان گزارش گیری ازعملکرد کتابخانه های عمومی و امکان امانت بین کتابخانه ای در کلیه کتابخانه های عمومی در آینده اعلام کرد.گفتنی است نرم افزار جامع مدیریت کتابخانه های عمومی کشور با نام «سامان» به آدرس اینترنتی www.samanpl.ir قابل دسترس می باشد.