خسرو معتضد : چهارشنبه سوری آئین سرخپوستی است

چهار شنبه سوری به عنوان یکی از سنت قدیمی ایرانیان در سال های اخیر به لطف پیشرفت های علمی و استفاده از ابزارهایی که خطر آفرین است دچار تغییرات بسیاری شده و حتی امنیت و سلامتی افرادجامعه را به خطر انداخته است . این روزها دیگر از آش نذری ، قاش زنی و دورهم نشینی […]

چهار شنبه سوری به عنوان یکی از سنت قدیمی ایرانیان در سال های اخیر به لطف پیشرفت های علمی و استفاده از ابزارهایی که خطر آفرین است دچار تغییرات بسیاری شده و حتی امنیت و سلامتی افرادجامعه را به خطر انداخته است . این روزها دیگر از آش نذری ، قاش زنی و دورهم نشینی های خانوادگی خبری نیست . بلکه آنچه وجود دارد سرو صدای کاذب ، حادثه ، دل نگرانی هنجارشکنی های اجتماعی و ضررهای جسمی و روحی است .

635837019891481555

رفتارهایی که در میان گذشتگان ما هیچگاه وجود نداشته است. تصویر چهارشنبه سوری کنونی آئین سرخپوستی است/ نارنجک و ترقه جایی در فرهنگ ایران نداشته خسرو معتضد مورخ در گفت وگو با جام جم انلاین با اشاره به اینکه از قدیم آتش در میان ایرانیان محترم بوده و به آن به عنوان عنصری پاک توجه داشتند بدعت در برپایی آئین ها را در سالهای گذشته نتیجه رواج فرهنگ سازی غلط و نادرست دانست و گفت:سال هاست که چهارشنبه سوری ماهیت و هویت اصلی خود را از دست داده است انچه که ما اکنون به عنوان چهارشنبه سوری در کوچه و خیابان می بینیم چیزی جز ترقه بازی و انفجار مواد محترقه نیست در حالیکه ما در گذشته به هیچ وجه چنین رفتارهایی را شاهد نبودیم .مراسمی چون قاشق زنی ،فال گوش ایستادن دختران پختن غذاهای مخصوص و پریدن از روی آتش از مراسم خاص این شب است که اکنون در کمتر نقاطی از کشور برگزار می شود. این استاد تاریخ معاصر ایران معتقد است : انفجار مواد محترقه در آستانه چهارشنبه سوری برگرفته ازفرهنگ و رسوم سرخ پوستی و آیین کشورهای امریکای جنوبی است که در گذشته در ایران مرسوم نبود .از این رو برای اینکه این فرهنگ غلط و نادرست برداشته شود و از صفحه زندگی ما ایرانی ها پاک شود نیاز به فرهنگ سازی داریم همانگونه که این روزها شاهد تبلیغات مناسب برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به شیوه درست آن وبه دور از ترس ونگرانی از دست دادن جان عزیزانمان در فضای مجازی هستیم .

این تاریخ شناس یکی از دلایل آتش بازی های غیرمتعارف در آستانه چهارشنبه سوری را ورود غیر مجاز مواد محترقه از کشورهایی چون چین توصیف کرد و افزود : تا زمانیکه جلوی مبادی ورودی این مواد به کشور گرفته نشود و دولت نیز در این زمینه فرهنگ سازی درستی انجام ندهد ما همچنان در سال های آتی نیز شاهد این رفتارهای نا به هنجار خواهیم بود. وی درباره انتقال نادرست این سنت دیرین به نسل کنونی وتاثیر آن بر رفتارهای غلط جوانان امروزی گفت: آنچه اکنون در حال اتفاق است ارتباطی به پدران ما ندارد . سیاست گذاری های دولت در این خصوص اشتباه بوده است. به اعتقاد جامعه شناسان ،فاصله بین نسلها با رشد بی رویه تکنولوژی چنان به روح جوانان و نوجوانان ما هجوم آورده که اصل و ریشه فرهنگ چهارشنبه سوری را فراموش کرده و بدون تعقل و تفکر نسبت به کارهایی که صورت میدهند تنها برای جلب توجه دیگران حاضر به پذیرش هرگونه فعالیت مخاطره آمیز هستند.