بیش از 870 هزار داوطلب در کنکور سراسری 95-94 با هم رقابت کردند

آزمون سراسری سال 95-94 عصر امروز (جمعه) با رقابت داوطلبان زبان های خارجی و حضور بیش از 870 هزار نفر طی دو روز به پایان رسید.در چهل و پنجمین کنکور سراسری امسال 877 هزار و 835 نفر رقابت کردند و پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل دانشگاه […]

آزمون سراسری سال 95-94 عصر امروز (جمعه) با رقابت داوطلبان زبان های خارجی و حضور بیش از 870 هزار نفر طی دو روز به پایان رسید.در چهل و پنجمین کنکور سراسری امسال 877 هزار و 835 نفر رقابت کردند و پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و کد رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه فرهنگیان صورت می گیرد.

81643535-6514538

دومین و آخرین روز کنکور سراسری صبح امروز جمعه با رقابت 497 هزار داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد و با برگزاری آزمون 112 هزار و 154 داوطلب در گروه زبان های خارجی در بعداز ظهر امروز پایان یافت.از مجموع تعداد ثبت نام کنندگان برای شرکت در کنکور سراسری، 516 هزار و 372 نفر معادل 58.82 درصد زن و 361 هزار و 463 نفر معادل 41.18 مرد بودند.از مجموع داوطلبان کنکور سراسری 181 هزار و 299 داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 497 هزار داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی، بیش از 181 هزار داوطلب در گروه علوم انسانی، بیش از 56 هزار داوطلب در گروه آزمایشی هنر و 112 هزار و 154 داوطلب نیز در گروه زبان های خارجی بودند که این تعداد با احتساب داوطلبان شرکت کننده در دو یا سه گروه آزمایشی لحاظ شده است.روز گذشته آزمون سراسری در رشته های آزمایشی علوم ریاضی، فنی و علوم انسانی در صبح و هنر در عصر در 365 شهرستان و بخش کشور و امروز (جمعه) در 463 حوزه امتحانی و 17 کشور خارجی برگزار شد.نتایج اولیه آزمون سراسری در هفته اول مرداد و نتایج نهایی 10 تا 20 شهریور اعلام می شود.