امضای تفاهم نامه همکاری اداره ” میراث فرهنگی” و “بنیاد ملی نخبگان خوزستان” + تصاویر

در راستای توسعه صنعت گردشگری و توجه به شاخص های علمی و نیز پژوهش در این حوزه و جلب همکاری مراکز تحقیقاتی و علمی در فرایند توسعه این صنعت ،طی نشستی با حضور مدیرکل سازمان گردشگری و رییس بنیاد نخبگان استان خوزستان پس از بررسی و تبیین راههای همکاری و هم افزایی میان این دو […]

در راستای توسعه صنعت گردشگری و توجه به شاخص های علمی و نیز پژوهش در این حوزه و جلب همکاری مراکز تحقیقاتی و علمی در فرایند توسعه این صنعت ،طی نشستی با حضور مدیرکل سازمان گردشگری و رییس بنیاد نخبگان استان خوزستان پس از بررسی و تبیین راههای همکاری و هم افزایی میان این دو دستگاه “تفاهم نامه” همکاری های علمی و پژوهشی امضا شد.افشین حیدری هدف از انعقاد این تفاهم نامه را توجه به شاخص های علمی ،دانش افزایی به فعالان این حوزه و همچنین سوق دادن به پژوهش ها و تحقیقات به سمت صنعت گردشگری و میراث فرهنگی است.

1 2 5 7 8 9 11 91