پیش‌بینی ارائه خودرو لیزینگی و خدمات گردشگری به فرهنگیان

مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه رویکرد شفاف سازی در عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان تقویت شده است، گفت: عملکرد هیات مدیره موسسه در چارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور، باعث افزایش چشمگیر اعتماد فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان به این نهاد اقتصادی و رفاهی شده است. شهاب […]

مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه رویکرد شفاف سازی در عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان تقویت شده است، گفت: عملکرد هیات مدیره موسسه در چارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور، باعث افزایش چشمگیر اعتماد فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان به این نهاد اقتصادی و رفاهی شده است. شهاب الدین غندالی تصریح کرد: عملکرد هیات مدیره فعلی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و تمامی شرکت‌های تابعه آن منطبق بر اهداف و موضوع فعالیت‌های موسسه مندرج در اساسنامه و سیاستهای ابلاغی هیات امنای موسسه در چارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور است.

وی افزود: از این رو بدیهی است که مدیریت فعلی از تاریخ انتصاب، مسئول پاسخگویی به نحوه عملکرد موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های تابعه خواهد بود زیرا منافع فرهنگیان عضو موسسه بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد.مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به حساسیت ویژه هیات امنا و هیات مدیره موسسه نسبت به منافع معلمان گفت: در دوره جدید هرگونه فروش املاک و دارایی های موسسه و شرکت های تابعه را ممنوع کرده و در حال ارزیابی مجدد تمامی دارایی های موسسه به منظور تعیین سهم الشرکه واقعی اعضا هستیم.وی در خصوص ارائه برخی از مزایا و خدمات موسسه به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نیز تصریح کرد: در زمینه ارائه مزایایی مانند خودرو لیزینگی و خدمات گردشگری، بیمه ای، فروشگاهی و … روندهای مناسبی پیش بینی شده و تلاش ما براین است به گونه‌ای عمل کنیم که عدالت رعایت شده و در حق هیچ کدام از اعضا اجحافی صورت نگیرد.غندالی افزود: به طور نمونه در زمینه ارائه خودرو لیزینگی در حال حاضر بر اساس امتیاز متقاضیان، خودرو واگذار می‌شود که این امتیاز بر اساس سابقه عضویت در موسسه، سابقه عضویت در آموزش و پرورش و همچنین میزان سرمایه عضو تعلق می گیرد.وی افزود: در خصوص سایر خدمات مانند خدمات بیمه‌ای اقساطی، خدمات فروشگاهی و یا خدمات مسافرتی اقساطی نیز هیچ گونه محدودیتی برای فرهنگیان عضو موسسه وجود ندارد.