با حکم سیدخلف موسوی ،سرپرستی سازمان جدید التاسیس فرهنگی – ورزشی شهرداری اهواز به مهدی مکارمی سپرده شد

طی حکمی از سوی سیدخلف موسوی شهردار اهواز مهدی مکارمی بعنوان سرپرست سازمان جدید التاسیس فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز که  ایجاد چند ماه پیش به تصویب شورای شهر اهواز رسیده بود منصوب گردید .این سازمان بازوی اجرایی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز خواهد شد و این معاونت سیاست گذار ، برنامه ریز و ناظر عالی […]

طی حکمی از سوی سیدخلف موسوی شهردار اهواز مهدی مکارمی بعنوان سرپرست سازمان جدید التاسیس فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز که  ایجاد چند ماه پیش به تصویب شورای شهر اهواز رسیده بود منصوب گردید .این سازمان بازوی اجرایی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز خواهد شد و این معاونت سیاست گذار ، برنامه ریز و ناظر عالی خواهد بود.لازم بذکر است از سوابق مهدی مکارمی میتوان به دو سال مدیر روابط عمومی شهرداری اهواز ، یک سال و نیم مدیریت روابط عمومی شورای شهر اهواز ، 3 سال مشاور فرهنگی اجتماعی شهردار اهواز در زمان آقایان شمسایی ، کتانباف و موسوی و آخرین سمت وی مشاور فرهنگی اجتماعی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان اشاره کرد.همچنین وی 2 سال پیاپی بعنوان مدیر روابط عمومی برتر کشور و همچنین مدیر نمونه شهرداری اهواز انتخاب شد .