عیادت موحدیان از معلم آسیب دیده از سانحه برخود با قطار

بنا به اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش باوی ،بانوی سانحه دیده در برخورد با قطار حامل سوخت در محدوده شهر شیبان سرکار خانم مکوندی از همکاران تلاشگر فرهنگی و معلمان دلسوز منطقه بوده که صبح دیروز هنگام رفتن به محل کار دچار جراحت گردید. در همین راستا پیش از ظهر امروز آقای موحدیان (باوی) […]

بنا به اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش باوی ،بانوی سانحه دیده در برخورد با قطار حامل سوخت در محدوده شهر شیبان سرکار خانم مکوندی از همکاران تلاشگر فرهنگی و معلمان دلسوز منطقه بوده که صبح دیروز هنگام رفتن به محل کار دچار جراحت گردید.

20140224_093800

در همین راستا پیش از ظهر امروز آقای موحدیان (باوی) مدیر آموزش و پرورش بهمراه هیتی ضمن حضور در بیمارستان گلستان اهواز از این معلم فداکار عیادت و از آخرین اقدامات درمانی انجام شده برای ایشان مطلع گردید. خانم مکوندی شاغل در  آموزشگاه عصمت شیبان است که دیروز سانحه تصادف با قطار حامل سوخت دچار مصدومیت ش