مقتدایی استاندار خوزستان: بهترین پشتوانه برای انجام هر کار مطالعه و تحقیق است

استاندار خوزستان گفت: بهترین پشتوانه برای انجام هر کاری، مطالعه و تحقیق است.’عبدالحسن مقتدایی’ چهارشنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سرسرای شهدای این دانشگاه،با اشاره به اینکه انجام بسیاری از تحقیقات مستلزم صرف وقت زیادی است گفت: برخورداری کنونی از بسیاری از امکانات در جهان، نتیجه تحقیقات […]

استاندار خوزستان گفت: بهترین پشتوانه برای انجام هر کاری، مطالعه و تحقیق است.’عبدالحسن مقتدایی’ چهارشنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سرسرای شهدای این دانشگاه،با اشاره به اینکه انجام بسیاری از تحقیقات مستلزم صرف وقت زیادی است گفت: برخورداری کنونی از بسیاری از امکانات در جهان، نتیجه تحقیقات تکمیل نشده گذشته است که امروز کامل شده است.

استاندار خوزستان اظهار کرد: بسیاری از ابزارهای الکترونیکی که امروز مورد استفاده فرزندان ما است قبلا جزو موارد تخیلی محسوب می شد.وی با اشاره به اینکه پژوهش مجموعه اقدامات و عملیاتی است که ما را در فضای مطلوبی قرار می دهد،ادامه داد: محقق باید در بین فضای خطر پذیری و احتیاط، واقعیت را برای ما روشن کند.مقتدایی گفت: با انجام یک تحقیق خوب،در زمان و هزینه ها صرفه جویی می شود در نتیجه تحقیقات باید در این فضا حرکت کنند.استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: در هر جایی که کار ما با تحقیق و پژوهش همراه باشد در بخش معلومات و واقعیت موفق بوده ایم.در این آیین از 57 نفر از پژوهشگران برتر تقدیر شد.