مجمع عمومی خانه مطبوعات خوزستان با همکاری اداره کل ارشاد برگزار شد

به گزارش عصرما ،مجمع عمومی خانه مطبوعات خوزستان صبح امروز به ریاست سید رسول موسوی و با شرکت اعضا در سالن کنفرانس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و حمایت معاونت مطبوعاتی این اداره برگزار شد.در این جلسه پیرامون چگونگی برگزاری جلسات و پیگیری امور جاری بحث و گفتگو شد و نهایت آقایان سیدر سول […]

به گزارش عصرما ،مجمع عمومی خانه مطبوعات خوزستان صبح امروز به ریاست سید رسول موسوی و با شرکت اعضا در سالن کنفرانس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و حمایت معاونت مطبوعاتی این اداره برگزار شد.در این جلسه پیرامون چگونگی برگزاری جلسات و پیگیری امور جاری بحث و گفتگو شد و نهایت آقایان سیدر سول موسوی ،هادی خوش سیما و امید حلالی بعنوان اعضای هیات مدیره برگزیده شدند.

 1