امام خامنه ای:مبادا خرافه ها و کارهای نامعقول، شان عزاداری امام حسین (ع) را ضایع کند

عاشورا در پیش و سوگ حضرت امام حسین (ع) و کاروانیان کربلا فراگیر است و در این میان مهمترین دغدغه، انتقال پیام واقعی قیام آن حضرت و حقیقت وقایع کربلا در جهان است که رهبر معظم انقلاب بر اهمیت دوری عزاداری ها از خرافه ها و کارهای نامعقول تاکید کرده اند.«مبادا خرافه ها و کارهای […]

عاشورا در پیش و سوگ حضرت امام حسین (ع) و کاروانیان کربلا فراگیر است و در این میان مهمترین دغدغه، انتقال پیام واقعی قیام آن حضرت و حقیقت وقایع کربلا در جهان است که رهبر معظم انقلاب بر اهمیت دوری عزاداری ها از خرافه ها و کارهای نامعقول تاکید کرده اند.«مبادا خرافه ها و کارهای نامعقول، شان عزاداری امام حسین (ع) را ضایع کند»

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با مردم و روحانیان قم که دی ماه 86 برگزار شد، قیام امام حسین (ع) و حادثه عاشورا را از جمله مقاطع بسیار مهم در تاریخ بشر و متحول کننده آن خواندند و افزودند: با وجود مخالفت­های فراوان، این واقعه در طول زمان زنده مانده است و عاشورا در واقع گنجینه ای پرقیمت است که همه افراد بشر می توانند از آن استفاده کنند.رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه عزاداری امام حسین (ع) به معنای زنده نگه داشتن و حفظ ارزش­های معنوی الهی است، خاطرنشان کردند: همه عزاداران از جمله گویندگان، وعاظ و مداحان باید مراقب باشند که شأن و جایگاه این حقیقت عزیز را حفظ کنند و مبادا برخی خرافه ها یا کارهای غیرمعقول موجب ضایع شدن عزاداری امام حسین (ع) شود.حضرت آیت الله خامنه ای مجلس و منبر امام حسین (ع) را محل بیان حقایق دینی و حقایق حسینی دانستند و تأکید کردند: مجالس امام حسین (ع) باید مجالس ضد ظلم، ضد سلطه و ضد یزیدها، شمرها و ابن زیادهای زمان حاضر باشد.