نشست “تاملی بر خدمات متقابل هنر و فلسفه” با حضور دکتر مهراد بهراد” در اهواز

به گزارش خبرنگار ما ،دیروز 5 آبان نشست تخصصی فلسفه ی هنر با حضور دکتر مهراد بهراد با موضوع تاملی بر خدمت های متقابل هنر و فلسفه و رنجی که از شکاف عمل و نظریه می بریم در موزه هنر های معاصر اهواز برگزار شد .آقای دکتر بهراد در ابتدای جلسه با انتقاد از اینکه […]

به گزارش خبرنگار ما ،دیروز 5 آبان نشست تخصصی فلسفه ی هنر با حضور دکتر مهراد بهراد با موضوع تاملی بر خدمت های متقابل هنر و فلسفه و رنجی که از شکاف عمل و نظریه می بریم در موزه هنر های معاصر اهواز برگزار شد .آقای دکتر بهراد در ابتدای جلسه با انتقاد از اینکه اهل هنر که هیچ دغدغه ای برای گسترش دانش نظری شان ندارند گفت اهمیت دانش نظری در هنر امروزه دو چندان شده است.وی در مورد ضرورت مباحث نظری در عرصه هنر گفت عده ای هنر را یک کار ذوقی دلی می دانند و معتقد هستند که هنرمند کسی است که ذاتا هنرمند است و هنر قابل اکتساب نیست.این عقیده معضلاتی به وجود می آورد.

0000

وی به بررسی تاریخ فلسفه و سخن و نظریه های فلاسفه از افلاطون تا هگل پرداخت و گفت چه بپسنیدیم یا نه ما در تاریخ فلسفه غرب شاهد یک شکلی از پیوستگی اندیشه هستیم که نظم دهنده و قوام دهنده ی تمدن غرب است .آنچه در فرهنگ غرب قوام بخشی و نظم بخشی می کند و سبب رشد فرهنگ غرب شده گفتگو یا دیالوگ است. دیالوگ به معنی دیالوگس به معنی عقل ، اندیشه ، پل به معنی اندیشه زدن یا پل زدن میان دو خرد است . زمانی ما دو خرد هستیم که بتوانیم دو تعبیر یا تفسیر متفاوت از جهان داشته باشیم و یا دو افق گوناگون از هستی را بشناسیم . دیالوگ زمانی است که دو فرد که دارای دو فهم از هستی هستند به روی هم گشوده شوند. چرا که هر انسان به خاطر خواستگاه زندگی و تربیت و رویدادهای خرد و کلان زندگی خود دارای شکلی از گشودگی به سوی حیات خویش است و طوری زندگی را درک می کند که دیگری قادر به درک آن نیست . دو نوع رویکرد در دیالوگ داریم یکی رویکر قدرت که بدین معنی است که به دیگری ثابت کنیم که او نمی فهمد و ما می فهمیم و دیگر رویکرد تعاملی که در فهم دیگران از جهان هستی مشارکت می کنیم و این رویکرد به گسترش افق ها می انجامد. وی ادامه داد ارتباط فلسه و هنر در تمام اعصار تاریخ غرب یک رویکرد تعاملی و دوسویه بوده است.

 0000 00000000