اظهارات منسوب به وزیر ارشاد درباره کارت زرد مجلس رد شد

درپی انتشار اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص کارت زرد مجلس،یک منبع مطلع در وزارت ارشاد تاکید کرد علی جنتی در این موضوع با هیچیک از رسانه ها مصاحبه نکرده و در سخنرانی خود نیز اشاره ای به آن نداشته است.این منبع افزود:انتظار می رود رسانه ها در نقل سخنان وزیر امانتداری […]

درپی انتشار اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص کارت زرد مجلس،یک منبع مطلع در وزارت ارشاد تاکید کرد علی جنتی در این موضوع با هیچیک از رسانه ها مصاحبه نکرده و در سخنرانی خود نیز اشاره ای به آن نداشته است.این منبع افزود:انتظار می رود رسانه ها در نقل سخنان وزیر امانتداری را رعایت نموده و مواضع و سخنان ایشان را از مرکز روابط عمومی این وزارتخانه دریافت نمایند.