11کودک و نوجوان خوزستانی درمسابقه بین المللی نقاشی تهران برترشدند

کارشناس مسوول هنری کانون پرورش فکری خوزستان گفت:11 کودک و نوجوان عضو مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در هفتمین مسابقه دو سالانه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان تهران صاحب مقام شدند.’ ماهدخت فارسانی’ بیان داشت: در این مسابقه کودکان و نوجوانان خوزستانی دو طلا، چهار برنز، و پنج دیپلم افتخار را […]

کارشناس مسوول هنری کانون پرورش فکری خوزستان گفت:11 کودک و نوجوان عضو مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در هفتمین مسابقه دو سالانه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان تهران صاحب مقام شدند.’ ماهدخت فارسانی’ بیان داشت: در این مسابقه کودکان و نوجوانان خوزستانی دو طلا، چهار برنز، و پنج دیپلم افتخار را کسب کردند.وی گفت: ‘فاطیما جماشیان’ هفت ساله و ‘ترانه تاجیک’ 9 ساله، دو کودک خوزستانی پس از رقابت با هفت هزار و 700 اثر رسیده از 33 کشور جهان و ایران، توانستند نشان طلای این مسابقه را به خود اختصاص دهند.فارسانی افزود: ‘شادی سینا’ 11 ساله، ‘حدیث رضایی 9′ ساله،’ زهرا آب پخش’ 10 ساله و ‘امیر حسین موسوی راد’ هشت ساله چهار عضو مراکز کانون در خوزستان نیز توانستند نشان های برنز این مسابقه را کسب کنند.

وی گفت:همچنین در این مسابقه’ فاطمه قیچی پور’،’ زهرا اکرامیان’ ، ‘ الهام میرزایی’، ‘سید مهدی سمری’ و’ حدیث شکارچی ‘موفق به کسب دیپلم افتخار هفتمین مسابقه دو سالانه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان تهران شدند.فارسانی، با اشاره به هدف برگزاری هفتمین مسابقه و نمایشگاه دوسالانه بین المللی نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان تهران بیان داشت: این مسابقه با تاکید بر اهمیت بالابردن سطح آگاهی مخاطبان در زمینه حفظ محیط زیست و اثرات آن بر زندگی انسان ها برگزار شد.کارشناس مسوول هنری کانون پرورش فکری خوزستان گفت:در کانون پرورش فکری سه نوع مربی فعالیت دارند که در بخش های هنری، ادبی و فرهنگی فعال هستند و کودکان و نوجوانانی که درمسابقات بین المللی و یا کشوری شرکت می کنند زیر نظر مربی کانون آموزش می بینند.مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان تهران پارسال برگزار شد که نتایج آن پنجشنبه گذشته 25 مهر اعلام شد.هم اکنون 52 مرکز کانون پرورش فکری در خوزستان فعال هستند که به طور نسبی 300 تا 400 کودک و نوجوان در آن عضو هستند.